savupiiput.JPG

Nuohous

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos hankkii nuohouspalvelut palvelujen tuottajalta ja valvoo nuohouspalvelujen toteuttamista.

Pelastuslaitos tekee esityksen nuohousperusteiden ja yksikköhinnan määrittämisestä, ja ne vahvistaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunta.

Pohjois-Karjalassa on piirinuohousjärjestelmä, ja pelastuslaitoksen alue on jaettu 20 nuohouspiiriin. Jokaisessa nuohouspiirissä on piirinuohooja, joka vastaa nuohoustoimesta alueellaan.

Piirinuohoojalta ja hänen palveluksessaan itsenäistä nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Piirinuohoojalla voi olla palveluksessaan nuohoojia ja nuohousoppilaita.

Palaute nuohoustyöstä

Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija havaitsee nuohoustyössä epäkohtia tai ei ole tyytyväinen nuohoustyön tulokseen työn aikana tai työn jälkeen, nuohous on välittömästi keskeytettävä tai on otettava yhteys nuohoojaan.

Mikäli epäkohtien sopiminen nuohoojan kanssa ei tuota tulosta, kiinteistön edustajan tulee ottaa ensisijaisesti yhteys pelastusviranomaiseen sille paloasemalle, jonka alueella nuohoustyö on tehty.

Pelastusviranomainen selvittää yhdessä kiinteistön edustajan ja nuohoojan kanssa mahdolliset epäkohdat.

Palomestari

Rauno Suomalainen

013 330 9152

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Palotarkastaja

Timo Karjalainen

013 330 9118

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi