Päätöksenteko

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitoksen luottamushenkilöorganisaatiossa toimii ylimpänä toimielimenä johtokunta. Pelastuslaitoksen toiminnat on järjestetty liikelaitosmallin mukaisesti. Pelastuslaitoksen johtokunta huolehtii pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottamisesta koko maakunnan alueelle.