hallinto.jpg

Pelastusjohtaja

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja, joka on samalla alueen ylin pelastustoimen viranhaltija. Pelastusjohtajan tehtävistä säädetään Joensuun kaupungin hallintosäännössä.

Pelastusjohtajan johtajan tehtävänä on:

  1. johtaa ja kehittää toimintaa tilaajan ja oman toimielimen asettamien tavoitteiden mukaisesti,
  2. vastata toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja raportoinnista,
  3. johtaa tuotannon kehittämistä ja työprosessien tehostamista,
  4. vastata asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
  5. huolehtia osaltaan henkilöstön kehittämisestä ja tehtävien määrittelystä,
  6. vastata viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistoiminnasta yhteistyötahojen kanssa ja
  7. suorittaa muut toimielimen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät.

Pelastusjohtaja

Jorma Parviainen

013 330 9101

050 550 8128

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi