Yleistä liitosta

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto on alueellinen turvallisuusalan palvelu- ja neuvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta erilaisissa arjen normaali- ja häiriötilanteissa.

Visio ja toiminta-ajatus

Visiona on, että Pohjois-Karjalan asukkaat ovat turvallisuustietoisia ja asuvat turvallisessa ympäristössä.

Toiminta-ajatuksena on olla maakunnallisesti kattava, kansalaisia lähellä oleva laadukas ja tunnettu turvallisuusalan palvelujärjestö, joka osaltaan huolehtii, että kansalaisilla on tiedot ja taidot tunnistaa riskit ja että he osaavat varautua niihin ja toimia onnettomuus- tms. tilanteissa.

Toiminnan tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa.

Hallitus

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Itä-Suomen aluehallintoviraston pelastusosaston sekä liiton nais- ja nuorisotyön edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminnanjohtaja.

Hallitus vuonna 2018: Puheenjohtaja Markus VIitaniemi ja jäsenet Leena Puhakka. Paula Salomaa, Santtu Vaittinen, Jari Piirainen, Vuokko Väistö ja Matti Vuojärvi.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan valitsema edustaja.

Toimikunnat

Naistyötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja / naistyönjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vuonna 2018 naistyötoimikunnan puheenjohtaja ja naistyönjohtaja on Paula Salomaa.

Nuorisotyötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja / nuorisotyönohjaaja, varaohjaaja sekä viisi muuta jäsentä. Lisäksi naistyötoimikunta nimeää oman edustajan.

Vuonna 2018 nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja ja nuorisotyön ohjaaja on Heli Kupiainen ja varapuheenjohtaja Juho Moilanen.

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSALANLIITTO RY

Noljakantie 4

80140 Joensuu


 

Toiminnanjohtaja

Heli Haverinen

0400-578 834

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Toimistosihteeri

Arja Saarelainen

040 480 4966

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi