Yleistä liitosta

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto aloitti toimintansa vuoden 1993 alussa. Se jatkaa Pohjois-Karjalan läänin Palontorjuntaliiton ja Pohjois-Karjalan Väestösuojeluyhdistyksen toimintaa turvallisen maakunnan hyväksi.

Visio ja toiminta-ajatus

Visiona on, että Pohjois-Karjalan asukkaat ovat turvallisuustietoisia ja asuvat turvallisessa ympäristössä.

Toiminta-ajatuksena on olla maakunnallisesti kattava, kansalaisia lähellä oleva laadukas ja tunnettu turvallisuusalan palvelujärjestö, joka osaltaan huolehtii, että kansalaisilla on tiedot ja taidot tunnistaa riskit ja että he osaavat varautua niihin ja toimia onnettomuus- tms. tilanteissa.

Toiminnan tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa.

Hallitus

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Itä-Suomen aluehallintoviraston pelastusosaston sekä liiton nais- ja nuorisotyön edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminnanjohtaja.

Hallitus vuonna 2016: Puheenjohtaja Esko Hätinen, ja jäsenet Paula Salomaa, Santtu Vaittinen, Jari Piirainen, Leena Puhakka, Vuokko Väistö ja Matti Vuojärvi.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan valitsema edustaja. Kuluvana vuonna edustajana toimii Santtu Vaittinen.

Toimikunnat

Naistyötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja / naistyönjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vuonna 2016 naistyötoimikunnan puheenjohtaja ja naistyönjohtaja on Paula Salomaa, varapuheenjohtaja Tarja Lankinen ja sihteeri Katja Piirainen.

Nuorisotyötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja / nuorisotyönohjaaja, varaohjaaja sekä viisi muuta jäsentä. Lisäksi naistyötoimikunta nimeää oman edustajan.

Vuonna 2016 nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja ja nuorisotyön ohjaaja on Heli Kupiainen ja varapuheenjohtaja Juho Moilanen.

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSALANLIITTO RY

Noljakantie 4

80140 Joensuu

puh 013 229 029

fax 013 225 725

 

Koulutuspäällikkö

Tero Kuittinen

013 330 9125

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Toimistosihteeri

Arja Saarelainen

040 480 4966

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi