Yrityskoulutus

Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto järjestää kursseja yrityksille ja yhteisöille yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

 • Sähköpostilla osoitteeseen arja.saarelainen@pkpelastuslaitos.fi
 • Puhelimella numeroon 013 229 029 / 013 330 9125

Tulityökurssi (8h)

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevan suojeluohjeen mukaan henkilöitä, jotka tekevät tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan erityinen tulityötutkinto. Tulityökortin voimassaoloaika on muuttunut siten, että aiemmasta poiketen perus- ja jatkokurssin myötä tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Kattotulityö- ja tulikorttikoulutus yhdistyivät samaksi koulutukseksi vuoden 2016 alusta.

Kurssin sisältö:

Kurssi kestää normaalisti yhden päivän, joskin tarvittaessa se voidaan jakaa myös kahdelle päivälle. Kurssin aikana tutustutaan suojeluohjeeseen, perehdytään tulitöiden vartiointiin, tulitöihin liittyviin riskeihin ja niiden ehkäisyyn, hätäilmoituksen tekemiseen sekä alkusammutukseen. Opetusmuotoina käytetään sekä luennointia että käytännön harjoittelua. Kurssimateriaaliksi jaetaan mm. oppikirja Tulitöiden turvallisuus.

Kurssin lopussa pidetään tutkintokoe. Hyväksyttävästi suoritetusta kurssista ja tutkintokokeesta myönnetään tulityökortti. 1.1.1995 alkaen tulityökortti on ollut pakollinen aina, kun tulitöitä tehdään tilapäisillä tulityöpaikoilla.

Kortti on voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa viiden (5) vuoden ajan. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö pitää rekisteriä tulityökortin haltijoista sekä kurssinjohtajista ja järjestäjistä.

Kurssimaksu 96,00€/oppilas +alv. Kurssihintaan sisältyy opetusmateriaali, kahvit aamu- ja iltapäivällä, sekä lounas. Kurssi alkaa kello 8.00 ja päättyy kello 16.00.

AIKA KURSSIPAIKKA YHTEYSHENKILÖ
12.1.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
26.1.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
9.2.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
23.2.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
2.3.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
16.3.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
28.3.2018 Joensuun Paloasema Kari Karhu
6.4.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
20.4.2018 Joensuun paloasema Kari Karhu
4.5.2018 Joensuun Paloasema Kari Karhu
18.5.2018 Joensuun Paloasema Kari Karhu
1.6.2018 Joensuun Paloasema Kari Karhu
15.6.2018 Joensuun Paloasema Kari Karhu

 

Huom! Järjestämme tulityökoulutusta myös muina aikoina kysynnän mukaan, sekä yrityskohtaisia kursseja yhteisesti sovittuna ajankohtana. Tulityökoulutus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Joensuussa koulutuspäällikkö Tero Kuittinen 013 330 9125 ja Keski-Karjalassa palomestari Rauno Suomalainen 013 330 9152.

Automaattisten paloilmoittimien hoitajakurssi (6h)

Kohderyhmä

Automaattisten paloilmoittimien hoitajat ja sijaiset.

Opetussisältö

Antaa valmiudet tunnistaa eri periaatteella toimivat ilmaisimet toisistaan ja toimia ilmaisimin varustetussa kohteessa. Kurssi perehdyttää osallistujat paloilmoittimien rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen, laitteiden kokeiluihin, virheellisten paloilmoitusten huoltoon ja kunnossapidon järjestelyihin.

Kurssimaksu on 165€+alv. Jäsenet saavat kurssimaksusta 15% alennuksen. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja jaettavan kurssimateriaalin lisäksi lounaan ja kurssikahvit. Kurssista lähetetään kohderyhmille erillinen kurssitiedote.

AIKA KURSSIPAIKKA YHTEYSHENKILÖ
     

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa työpaikoilla tilaajan ja sen tekijöiden välillä
 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • vähentää eri tilaajatahojen antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia yleensä ja siten myös riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä kansantaloudelle
 • on valvottua ja voidaan toteuttaa yrityksen kannalta sopivana aikana.

Kurssin suorittaneella on:

 • perustiedot omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen
 • perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen
 • tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla

Kurssin toteutuksesta vastaa kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään Työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kurssin hinta on 96€/oppilas +alv. Kurssimaksuun sisältyy koulutus, kurssimateriaali ja 2X kahvit, sekä lounas. Peruskurssi alkaa kello 8.00 ja päättyy kello 16.00.

AIKA KURSSIPAIKKA YHTEYSHENKILÖ
18.1.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen
22.2.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen
9.3.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen
13.4.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen
25.5.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen
8.6.2018 Joensuun paloasema Mikko Parviainen

 

Seuraavia lyhytkursseja järjestetään yritysten ja laitosten, sekä taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti:

Ensiapukoulutus

 • Hätäensiapu, EA1- ja EA2-kurssit.
 • Ohjeelliset hinnat kursseille:
  • EA1 tai EA2 1 200€+alv
  • hätäensiapu 4h 485€+alv
  • hätäensiapu 8h 720€+alv
 • Kurssit voidaan pitää joko yrityksen/yhteisön tiloissa tai Joensuun paloasemalla.
 • Kouluttajana Toiminnanjohtaja Tero Kuittinen.

Alkusammutuskoulutus

 • Opetellaan nopea ja tehokas alkusammutus teorian ja harjoitusten kautta.

Turvallisuuskoulutus

 • Riskikartoituksen perusteella perehdytään työpaikan turvallisuuden perusasioihin ja omatoimiseen suojeluun.

Poistumisharjoitukset

 • Opetellaan työpaikalta poistumista vaaratilanteen sattuessa, poistumisharjoitus ja arviointitilaisuus.

Turvallisuusorganisaation koulutus

 • Perehdytään kohteen pelastussuunnitelmaan ja käydään läpi suojailuorganisaation tehtävät.
 • Opetellaan erilaisten uhkatilanteiden ennaltaehkäisy ja toimenpiteet uhkatilanteen sattuessa.

Työpaikan paloturvallisuuskoulutus

 • Palontorjunnan perusteet, toimenpiteet eri tilanteissa, hätäilmoitus ja alkusammutusharjoitus.