Infopaketti aluevaaliehdokkaille

Kolme syytä, miksi alue-valtuutetun kannattaa kiinnostua pelastustoimesta hyvinvointialueilla

1. Pelastustoimi on lähipalvelu.
Olemme lähipalveluviranomainen, joka toimii koko maakunnan alueella 30 pelastusaseman verkostollaan, kunhan Pekkalan pelastusasema rakennetaan.

 

2. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä sääste­tään ihmishenkiä ja yhteiskunnan varoja.
Pelastustoimi tunnetaan pelastustoiminnasta. Sen lisäksi se vahvistaa ihmisten omia turvallisuus- ja varautumistaitoja sekä väestön kriisinkestävyyttä. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on keskeinen osa pelastustoimea.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy:

parantaa ihmisten turvallisuutta

vähentää omaisuusvahinkoja

vaikuttaa työntekomahdollisuuksiin loukkaantumisten vähentyessä

säästää ihmishenkiä ja yhteiskunnan resursseja

 

3. Pelastustoimen merkitys korostuu ikään­tymisen, kaupungistumisen ja yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvun myötä.
Pelastustoimen merkitys kasvaa entisestään lähitulevaisuudessa yhteiskunnan haavoittuvuuden lisääntyessä sään ääri-ilmiöiden kuten myrskyjen, tulvien, kuivuuden ja maastopalojen seurauksena. Pelastustoimeen vaikuttavat myös väestön ikääntyminen ja harvaan asutut alueet. Nämä tekijät vaikuttavat myös pelastuslaitoksen saatavilla oleviin henkilöresursseihin sekä väestön avuntarpeisiin. Ikääntyminen heikentää itsenäisiä toimintamahdollisuuksia hädän hetkellä.

 

Siellä missä on enemmän rakennuksia ja ihmisiä, on suurempi riski päivittäisille onnettomuuksille. Toisaalta vahinkojen seuraukset voivat olla vakavampia harvaan asutulla alueella pidemmästä toimintavalmiusajasta johtuen. Silloin ihmisten omatoiminen varautuminen ja omat turvallisuustaidot korostuvat.

Mikä hyvinvointialue on?
Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Sen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.
Aluevaaleissa hyvinvointialueille valitaan aluevaltuustot, jotka aloittavat toimikautensa 1. maaliskuuta 2022. Aluevaltuutetut tulevat päättämään jokaisen kansalaisen arkeen liittyvistä asioista, muun muassa hyvinvointialueidensa talousarviosta, lähipalveluista ja pelastustoimen palvelutasosta. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin.