Vahingoittunut eläin

Mikäli luonnonvarainen eläin ei kykene pakenemaan ihmistä, se ei todennäköisesti kykene selviytymään luonnossa ja se on eläinsuojelullisista syistä lopetettava. Tarvittaessa lopettamismääräyksen voi antaa poliisi tai muu eläinsuojeluviranomainen. Lähtökohtaisesti pelastuslaitos toimii pelastuslain mukaan ja joissakin tapauksissa oikea apu luonnonvaraisille eläimille on jättää eläin luontoon, eli sinne minne se kuuluukin. Tai jos eläin kärsii, se lopetetaan.

Toimi näin loukkaantuneen eläimen kanssa

  1. Loukkaantunut eläin voi puolustautua tai paeta vammautuneena, joten sitä on syytä lähestyä varovasti.
  2. Loukkaantunut eläin ei saa kärsiä. Se tulee lopettaa niin, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.
  3. Jos olet ajanut autolla pienikokoisen eläimen päälle, ja jos on mahdollista, siirrä kuolleet luonnonvaraiset eläimet pois tiealueelta.  Jos loukkaantunut eläin on paennut tiealueen ulkopuolelle, luonto hoitaa luonnonvaraisen eläimen.
  4. Hirvieläinten ja suurpetojen (karhu, susi, ilves, ahma) osalta aina tulee soittaa poliisille (112). Jos kyseessä on esimerkiksi liikenteessä loukkaantunut karhu tai villisika, pysy autossa ja soita 112. Karhu ja villisika ovat loukkaantuneena vaarallisia, eikä niitä pidä koskaan lähestyä. Jätä se asiantuntijoiden tehtäväksi metsästäjille tai poliisille.
  5. Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen.
  6. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Linkkejä eläinten pelastukseen

Loukkaantunutta eläintä tulee auttaa

Tyypillisesti luonnonvarainen eläin on jäänyt loukkuun ihmisen elinpiiriin, esimerkiksi piharakennukseen eikä ilmoittaja saa eläintä poistettua. Apuun kutsutaan viranomainen, joka kyllä poistaa eläimen, mutta joutuu myös sen lopettamaan, mikäli eläin on loukkaantunut eikä selviäisi itse enää luonnossa. Loukkaantunutta luonnonvaraista eläintä kuuluu auttaa, mikä on jokamiehen oikeus ja velvollisuus. Jos itse ei syystä tai toisesta pysty eläintä auttamaan, on meistä jokainen velvollinen hankkimaan apua. Mitä lähempää apua löytää, sitä lyhyempi on eläimen kärsimys.

Viranomainen on velvollinen neuvomaan ja auttamaan ja tarvittaessa myös tulemaan paikalle, mutta etenkään päivystysaikaan se ei aina ole heti mahdollista. Loukkaantuneen villieläimen kiinniottaminen, pakkaaminen laatikkoon ja kuljettaminen autossa on erittäin stressaavaa eläimelle. Usein eläimen lopettaminen sen kärsimyksien lyhentämiseksi on järkevin ja ainoa vaihtoehto, sillä Suomessa vain Korkeasaaressa on villieläinsairaala. Mikäli kyseessä erityisen vaarallinen tai suurikokoinen eläin, oikea osoite ilmoitukselle on poliisi.

Loukkaantunuttakaan luonnonvaraista eläintä ei saa ottaa elätiksi

Terveen eläimen ottaminen luonnosta elätiksi on kielletty eläinsuojelulain 13 §:ssä. Sairas voidaan hoitaa kuntoon ja palauttaa luontoon, mutta mikäli se on mahdotonta, eläin täytyy lopettaa. Tämä koskee myös viranomaisia. Joidenkin rauhoitettujen eläinlajien kohdalla on erityissäädöksiä, jotka määrittävät, kuinka näitä eläimiä kohdellaan.