ensihoito2.jpg
ensihoito.jpg

Ensihoitopalvelu

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon järjestämisvastuu on sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on päättänyt toteuttaa alueensa ensihoitopalvelun kaikilta osin yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Kuntayhtymä päättää ensihoidon palvelutasopäätöksessään ensihoidon:

  1. Järjestämistavasta
  2. Ensihoidon sisällöstä (minkä tasoista toimintaa)
  3. Ensihoitohenkilöstön kelpoisuusehdoista
  4. Potilaiden saavuttamisajoista eri riskiluokissa
  5. Muista ensihoitoon liittyvistä toiminnoista

Pelastuslaitoksen tehtävänä on toteuttaa ensihoitopalvelu annettujen taloudellisten ja toiminnallisten reunaehtojen mukaisesti kuten sairaanhoitopiiri on päättänyt.

Anna palautetta ensihoidosta!

Etsitkö ensihoidon harjoittelupaikkaa?

Avoimet harjoittelupaikat löydät Jobiili-järjestelmästä. Laitoksellamme harjoittelujaan suorittaa vuosittain noin 80 ensihoitaja-, sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja pelastajaopiskelijaa ympäri Suomen.

Ensihoitopäällikkö

Kari Törrönen

013 330 9158

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi