Hankkeet

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kehittää toimintaansa myös hankkeiden avulla. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille toimivia ja hyödyllisiä palveluja järkevällä ja tehokkaalla tavalla.

Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella -hanke

Harvaan asutuilla alueilla väestö ikääntyy ja väestön palveluntarve kasvaa, moninaistuu sekä muuttaa muotoaan. Kansallisena tavoitteenamme on tukea ikääntyvän väestön kotona asumista, joka luontaisesti kuuluu myös jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisen tarve kasvaa ja edellyttää jatkuvaa palveluntuotantokonseptin kehittämistyötä jokaiselta viranomaistoimijataholta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan palvelujen tuottamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko moniammatillisia yksiköitä ja henkilökunnan osaamista käyttää laaja-alaisesti pelastustehtävien ensitoimenpiteiden sekä ensihoidon, kotihoidon, sosiaalitoimen, turvapuhelinhälytysten tai kotiin vietävien palvelujen toteuttamiseen läheisyysperiaatetta noudattaen. Hankkeessa selvitetään myös, miten moniammatillinen yksikkö on osa pelastustoiminnan suorituskykyä.

Hanke toteutetaan sisäministeriön rahoittamana 18.2 - 31.12.2021.

Hankkeen päähallinnoijana toimii Kainuun pelastuslaitos

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Päivi Heikkinen, paivi.heikkinen@kaipe.fi, 040 182 8531

Yhteyshenkilö Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, ensihoitopäällikkö Kari Törrönen, 013 330 9158, etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi