Ilotulitusluvat

Ilotulitteiden käyttö on sallittu ilman kirjallista ilmoitusta pelastusviranomaiselle vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana. Muuna aikana ilotulitusvälineiden käyttöön tarvitaan lupa. Kauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käytön luvan myöntää pelastusviranomainen. Ilmoitus on toimitettava vähintään 5 vuorokautta ennen aiottua ilotulitusta.

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä voidaan postittaa osoitteella Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Kemikaalivalvonta, Noljakantie 4, 80140, Joensuu tai toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pkpelastuslaitos.fi. Päätöksestä peritään pelastuslaitoksen hinnastossa määritelty maksu, joka on 67,21€. Lisätietoja voi kysyä palotarkastuksen neuvontapuhelimesta 013 330 9299 (arkisin klo 8:30-15:30).

Ilotulitusnäytökset

Vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattimainen yritys voi järjestää ilotulitusnäytöksen. Ilmoita ilotulitusnäytöksestä järjestämispaikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

Linkki poliisin sivuille:  https://poliisi.fi/ilmoita-ilotulitusnaytoksesta

Sähköinen ilmoitus

Osoitteessa https://pelastustoimi.fi/asiointi voit tehdä sähköisen ilmoituksen ilotulitteiden käytöstä.

Dokumentit