Jäsenet

Liiton sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus hyväksyy. Jäsenhakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti ja osoittaa liiton hallitukselle.

Kannattajajäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön, joka haluaa tukea liiton toimintaa taikka osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan liiton kokouksen määräämän kannatusmaksun.

Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä.

Liitolla oli vuoden 2020 lopussa 46 jäsentä. Jäsenet jakautuivat seuraavasti:

  • kuntajäsenet 12
  • yritykset ja laitokset 24
  • VPK:t 5
  • muut yhteisöt 5

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton kunniajäseniä ovat seuraavat henkilöt:

  • palopäällikkö (eläk.) Kauko Heikura
  • palopäällikkö (eläk.) Viktor Heinilä

Jäsenedut

Tarjoamme liiton jäsenille alennusta yritys- ja varautumiskoulutuksesta. Annamme jäsenille maksutonta konsultointia turvallisuusasioista puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan myös paikan päällä.