Jäsenet

Liiton sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yritys, yhteisö tai henkilö, jonka liiton hallitus hyväksyy. Jäsenhakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai jäsen kaavakkeella liiton hallitukselle.

Kannattajajäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön, joka haluaa tukea liiton toimintaa taikka osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan liiton kokouksen määräämän kannatusmaksun.

Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä.

Liitolla oli vuoden 2020 lopussa 42 jäsentä. Jäsenet jakautuivat seuraavasti:

  • kuntajäsenet 12
  • yritykset ja laitokset 22
  • VPK:t 5
  • muut yhteisöt 5

Kunniajäseniä liitolla on 2

Jäsenedut

Tarjoamme liiton jäsenille alennusta yritys- ja varautumiskoulutuksesta. Annamme jäsenille myös maksutonta konsultointia turvallisuusasioista puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan myös paikan päällä. Kysy palveluistamme joko sähköpostilla pelastusalanliitto@pkpelastuslaitos.fi tai puh. 0400-578834.

Tutustu hakemukseen ja täytä tästä: JÄSENHAKEMUS