kemikaalivalvonta.jpg

Kemikaalivalvonta

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä.

Valvontaa tehdään palotarkastusten yhteydessä. Suuremmista kemikaalimääristä toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle tai Turvallisuus ja kemikaalivirastolle. Ilmoitusvelvollisuus ja valvova viranomainen määräytyvät käytettävien ja varastoitavien kemikaalien määrien perusteella (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015).

Pelastusviranomaiselle on tehtävä ilmoitus esimerkiksi 400 l nestekaasun (200 kg) tai 1330 l bensiinin (1000 kg) tai 11 800 l polttoöljyn (10 000 kg) varastoinnista.

Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista. Ilmoitus voidaan postittaa osoitteella Pohjois-Karjalan pelastuslaitos/Kemikaalivalvonta, Noljakantie 4, 80140 Joensuu tai toimittaa sähköpostitse info@pkpelastuslaitos.fi.

Pelastusviranomainen käsittelee ilmoituksia yhteistyössä kyseessä olevan kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksesta päätöksen ja tarkastuksen. Pelastusviranomainen tarkastaa toiminnan ennen käsittelyn ja varastoinnin aloittamista. Päätös- ja tarkastuspöytäkirjat lähetetään tiedoksi aluehallintovirastolle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Päätöksestä ja tarkastuksista peritään pelastuslaitoksen hinnastossa määritellyt maksut.

Pohjois-Karjalan maakunnassa on noin 170 vähäistä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin toiminnanharjoittajaa. Luvan laajamittaiset varastointi- ja käsittelykohteiden toiminnalle myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Näitä kohteita on maakunnassa 32.

Pohjois-Karjalan maakunnan kemikaalivalvonnasta vastaa palomestari Jussi Kähkönen. Alueellisena valvojana toimii Keski-Karjalassa palomestari Pertti Silvennoinen. Alueellisena valvojana OkuPoLi:n, Joensuun ja Vaara-Karjalan alueella toimii palomestari Janne Halonen. Autamme Teitä kaikissa kemikaalivalvontaan liittyvissä asioissa.

Palotarkastaja

Jari-Pekka Härkönen

Pielisen-Karjalan toiminta-alue

013 330 9113

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Palomestari

Pertti Silvennoinen

Keski-Karjalan toiminta-alue

013 330 9150

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Palotarkastaja

Janne Halonen

Joensuu, Läntinen toiminta-alue, Vaara-Karjalan toiminta-alue

013 330 9106

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi