Kerrostaloasukkaille

Kaikissa taloissa on:

 • pyrittävä ennaltaehkäisemään onnettomuudet
 • onnettomuuksien varalta varauduttava omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin
 • noudatettava palo- ja henkilöturvallisuudesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä
 • pidettävä mahdollinen väestönsuoja kunnossa

Asunto-osakeyhtiön turvallisuudesta ja siihen kuuluvista toimenpiteistä vastaavat asunto-osakeyhtiön hallitus ja yhtiökokous. Isännöitsijän tehtävänä on valvoa, että viranomaisten antamia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan talossa. Asukkailla on oikeus vaatia, että hallitus hoitaa turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvät järjestelyt vähintään säädösten mukaisesti.

Vähintään viiden asuinhuoneiston taloissa on pelastuslain mukaan (9§) laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmassa selvitetään seuraavat asiat:

 • talossa mahdolliset vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
 • toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 • poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus ja pelastustehtävien järjestelyt
 • talon turvallisuushenkilöstö ja kouluttaminen
 • asukkaiden perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan
 • tarvittava alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen
 • ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
 • selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa
 • tarpeen mukaan huomioitava myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö

Alueen pelastustoimi järjestää koulutusta asuintalojen turvallisuushenkilöstölle. Talon asukkaiden turvallisuuskoulutusta järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö alueellisine pelastusliittoineen. Jokainen voi omalta osaltaan pyrkiä ehkäisemään onnettomuuksia tai niiden vaikutuksia. Mitä paremmin on etukäteen varauduttu ja harjoiteltu vaara- ja onnettomuustilanteita varten, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä.

Porrashuoneet

Kerrostaloissa porrashuone on ensisijainen poistumistie tulipalotilanteessa. Toinen poistumistie on parveke tai ikkuna, jonka kautta palokunta pelastaa tikkailla tai nostolavakalustolla ihmiset turvaan. Savuiseen porrashuoneeseen ei voi poistua. Turvallisinta on odottaa omassa asunnossa.

Turvatekijät

Porrashuoneeseen johtavat ulko-ovet tulee pitää lukittuina. Lukittu ovi vaikeuttaa ilkivaltaa ja tuhopolttoja. Porrashuoneeseen ylätasolla tai jokaisella kerrostasolla oleva palovaroitin antaa nopeasti ilmoituksen alkaneesta tulipalosta.

Kerrostalon porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Lastenvaunut, tuottavat palaessaan runsaasti myrkyllistä savua. Palava lastenvaunu täyttää parissa minuutissa savulla koko porrashuoneen.

Palavat nesteet, nestekaasu ja muut vaaralliset aineet säilytetään määräysten mukaisesti

 • Asuinhuoneistossa saa säilyttää yhteensä 25 litraa palavia nesteitä ja enintään 25 kg nestekaasua.
 • Autosuojassa saa auton polttoainesäiliön lisäksi säilyttää 60 litraa palavia nesteitä ja nestekaasua 25 kg.
 • Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta saa säilyttää 200 litraa ja asuinhuoneistossa 50 litraa.
 • Ullakolla ja kellarissa ei saa säilyttää nestekaasua eikä palavia nesteitä ja kaasua lainkaan.
 • Nestekaasua ei säilytetä kellarissa.
 • Paineensäädin ja kaasuletku on tarkastettu vuosittain ja nestekaasuletku on vaihdettu vähintään viiden vuoden välein.
 • Sisätiloissa nestekaasua käytettäessä huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta.
 • Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt, lääkkeet ja myrkylliset kasvit ovat lasten ulottumattomissa.

Lisää säilytysrajoituksista on kerrottu TUKESin sivuilla.

Tiedotus

Porrashuoneen ilmoitustaulussa tulee olla talon turvallisuushenkilöstön nimet, väestönsuojan sijainti sekä huoneistojen numerot. Samassa paikassa on oltava huoltoyhtiön, talonmiehen ja isännöitsijän osoitekilpi taikka ilmoitus siitä, kenen puoleen taloa koskevissa asioissa voidaan kääntyä.

Asukkaille ja talossa työskenteleville on tiedotettava pelastussuunnitelmaan kirjatut turvallisuusjärjestelyt. Taloyhtiön hallitus on vastuussa asukkaille tiedottamisesta. Kaikkien tulee tietää, miten onnettomuuksia ehkäistään ja miten toimitaan erilaisissa vaaratilanteissa. (Pelastuslaki 8§, Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 9-10§).

Turvallisuushenkilöstö

Yli neljä asuinhuoneistoa käsittävässä taloyhtiössä tulee olla asukkaista valittu turvallisuuspäällikkö. Suurissa taloyhtiöissä tarvitaan useampia turvallisuushenkilöitä esimerkiksi yksi jokaisessa rakennuksessa. Lisäksi jokaista kiinteistössä olevaa väestönsuojaa varten on nimettävä väestönsuojan hoitaja. Poikkeusoloissa talossa tarvitaan riittävästi ensiapu-, sammutus- ja pelastustaitoisia henkilöitä.

Turvallisuuspäällikkö laatii ja pitää ajan tasalla pelastussuunnitelman. Hän tekee talon hallitukselle esityksiä palo-, väestönsuojelu- ja muun turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuuspäällikkö huolehtii asukkaille tiedoksi pelastus- ja muut turvallisuusjärjestelyt. Turvallisuuspäällikkö pitää yhteyttä pelastusviranomaiseen sekä johtaa talon pelastus- ja turvallisuustoimenpiteitä tarvittaessa. Väestönsuojan hoitaja vastaa kiinteistön väestönsuojan kunnossapitämisestä ja turvallisuusmateriaalista. Päävastuu talon turvallisuusjärjestelyistä on kuitenkin aina talon hallituksella. Turvallisuustehtävissä toimiminen edellyttää tehtäviin kouluttautumista.

Kodin paloturvallisuus

Palovaroittimen lisäksi on asukkaan hyvä hankkia kotiinsa alkusammutusvälineitä, kuten sammutin tai sammutuspeite.

Ennaltaehkäisy

Parhaiten ennaltaehkäiset tulipalon syttymisen huolellisuudella.

 • Kynttilät tulee pitää riittävän tukevissa telineissä, jotka sijoitetaan siten, ettei niiden läheisyydessä ole herkästi palavaa materiaalia. Kynttilää ei jätetä valvomatta.
 • Television päällä ei ole mitään tavaraa.
 • Liesi, uuni ja mikroaaltouuni: lieden päällä ei säilytetä tavaraa. Liettä tai uunia ei jätetä valvomatta.
 • Leivänpaahdin puhdistetaan säännöllisesti muruista
 • Valaisimet pidetään puhtaina ja palaneet tai välkkyvät loistelamput vaihdetaan heti. Valaisimia ei sijoiteta liian lähelle palavaa materiaalia.
 • Palovaroittimen toiminta kokeillaan kerran kuukaudessa
 • Pesukoneen nukkasihti puhdistetaan, pistotulppa irrotetaan käytön jälkeen, laite suojataan roiskevedeltä.
 • Kylmälaitteen pölyt imuroidaan sulatuksen yhteydessä, turvataan ilmankierron riittävyys.

Osoitenumerointi

Rakennusten osoitenumerointi tulee olla selvästi havaittavissa kadun puolelta. Mikäli rakennus sijaitsee katujen risteyksessä, tulee osoitenumerointi näkyä selvästi molemmille kaduille.

Suurissa taloyhtiöissä rakennusten erottaminen toisistaan käy helposti opaskartoilla, jotka on sijoitettu sisääntuloteille, pysäköintialueen läheisyyteen tai muuten selvästi erottuvalle paikalle.

Pelastustie

Muista, että pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.