Koronavirus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ei toistaiseksi järjestä turvallisuuskoulutuksia tai -tapahtumia. Paloasemille ei oteta vastaan vierailijoita tai vierailijaryhmiä. Yleiset palotarkastukset ja muut kiireettömät neuvontakäynnit on keskeytetty ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Pelastuslaitos ei myöskään osallistu yleisötapahtumiin. Jokainen voi lisätä toiminnallaan omaa ja muiden turvallisuutta.

  • Pelastuslaitoksen yhden ensihoitajan yksikkö on käynyt ottamassa näytteitä koronavirusepäilyjen kotona. Näin kaikkien asiakkaiden ei ole tarvinnut lähteä antamaan näytettä hoitolaitokseen. Olemme perustaneet myös niin sanotun infektioambulanssin sairastuneiden hoitolaitossiirtoja varten.
  • Olemme varautuneet siihen, että myös pelastus- ja ensihoitohenkilöstöä tulee sairastumaan koronavirukseen. Olemme selvittäneet mahdollista lisähenkilöstön tarvetta. Jokainen voi lisätä toiminnallaan omaa ja muiden turvallisuutta. Jokainen meistä voi ottaa korostetusti vastuuta omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta, näin meitä auttajia ei kuormiteta liikaa.

Noudata ohjeita

Jos epäily koronavirustartunnasta herää, tulee aina soittaa ensin päivystysapuun 116 117 tai omalle terveysasemalle. Hengitystieoireita potevien ei pidä hakeutua hoitoon terveysasemille tai yhteispäivystykseen ennen soittamista. Hätätilanteissa on soitettava 112.

Toimintaohjeet Pohjois-Karjalassa löytyvät Siun sote -kuntayhtymän verkkosivuilta (https://www.siunsote.fi/korona). Eri maakunnissa tilanteet ovat tällä hetkellä erilaisia tartuntojen suhteen, joten siksi ohjeistus on luettava erityisen tarkkaan juuri oman maakunnan alueelta. Myös pelastuslaitos noudattaa toiminnassaan Siun Soten ohjeistusta ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden terveysviranomaisten kanssa.

Viranomaiset ja järjestöt suosittavat kaikissa tilanteissa kotitalouksia varautumaan 72 tuntia kestäviin häiriötilanteisiin (www.72tuntia.fi)

Lue lisää tiedotteesta:
https://www.pkpelastuslaitos.fi/onnettomuustiedote?pkplot=3231