Koulutuspaketit

Pelastuslaitos järjestää sekä maksullisia, että maksuttomia turvallisuusneuvontatilaisuuksia. Kaluston esittely sekä koululaisten neuvonta on maksutonta.

Halutessasi koulutusta voit joko täyttää yhteydenottopyynnön tai ottaa yhteyttä lähimpään paloasemaan.

Maksullisessa koulutuksessa lähdetään yrityksen tai yhteisön tarpeesta ja yrityksen tai yhteisön turvallisuuskulttuurin kehittämisen tukemisesta. Koulutuksista laskutetaan siihen käytetyn ajan mukaisesti 86 €/tunti, alv 0%. Yleisimmin asiakas tilaa kahden tunnin koulutuskokonaisuuden, joka koostuu noin tunnin teoriaosuudesta (aiheina mm. tulipalon vaarallisuus, toiminta onnettomuustilanteessa ja rakenteellinen paloturvallisuus) sekä tunnin käytäntöosuudesta (turvallisuuskierros yrityksen tiloissa ja alkusammutusharjoitus).

Turvallisuusoppitunnit

Turvallisuusoppitunnit sisältävät yleistä tietoa mm. tulipalon kehittymisestä, toiminnasta tulipalotilanteessa, onnettomuusriskeistä, pelastussuunnitelmasta, toimintavalmiudesta, alkusammutuksesta jne. Pelastuslaitos järjestää myös räätälöityjä ensiapukoulutuksia eri asiakasryhmille. Lisätietoja lähimmältä paloasemalta.

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutuksessa käydään läpi

 • erilaiset alkusammutusmenetelmät
 • käsisammuttimen tekninen käyttö
 • alkusammutustekniikka, käsisammuttimet, sammutuspeitto
 • "liekkipelon voittaminen"

Kaluston esittely

Kalustoa esitellään mm. messuilla ja yleisötapahtumissa. Usein koululaisryhmät tulevat paloasemalle tutustumaan pelastuslaitoksen toimintaa. Lisäksi kaluston esittelyä käydään tekemässä mm. päiväkotien ja koulujen pihoilla. Esittelyn yhteydessä kerrotaan palomiehen työstä ja työvälineistä. Ota yhteyttä lähimmälle paloasemalle ja kysy lisää kaluston esittelyn järjestämisestä.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoituksen järjestämisessä on syytä muistaa muutama asia

 • Suunnittele poistumisharjoitukset ja henkilökunnan muutkin turvakoulutukset riittävän tarkasti
 • Tarkasta toimipaikkasi turvallisuustaso omatoimisesti (sisäiset palotarkastukset vähintään kaksi kertaa vuodessa)
 • Tiedota harjoituksesta etukäteen koko henkilökunnalle sekä mahdollisille asiakkaille
 • Toteuta harjoitukset käytännössä
 • Arvioi harjoituksen onnistuminen, keräämällä palautteet osallistujilta ja harjoituksen tarkkailijoilta
 • Kehitä toimipaikkasi turvallisuustasoa henkilökunnan teoria- ja käytännön koulutusten sekä niistä saatavien palautteiden avulla
 • Toista harjoitukset säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa)
 • Suunnittele ja toteuta harjoitukset aluksi vaiheittain
 • Suunnittele ja toteuta harjoitukset yhteistyöllä kiinteistössä olevien muiden toimipaikkojen ja paikallisten viranomaisten kanssa
 • Sitouta turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja koko muukin henkilöstö toimipaikkasi turvallisuuskulttuurin kehittämiseen

Lisää tietoa poistumisharjoituksen järjestämisestä saat lähimmältä paloasemalta tai Poistumisharjoitusoppaasta, jonka voit tilata Suomen Palopäällystöliitosta p. 09 658 366 tai palopaallystoliitto@sppl.pp.fi