Ilmoitus kulotuksesta

Ilmoitus kulotuksesta perustuu Pelastuslakiin (379/2011), 8 § ilmoitusvelvollisuus. Kulotuksen suorittajan on ilmoitettava kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista. Pohjois-Karjalassa ilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@pkpelastuslaitos.fi tai paikalliselle paloasemalle, josta saa myös lisätietoja.

Dokumentit