Kurssinjohtajat ja koulutusvastaavat

Järjestämme mm seuraavia palokuntakursseja, joiden kurssijohtajatiedot voit kysyä liiton toimistolta.

Pelastustoiminnan peruskurssi (ent. Sammutustyö)
 

Savusukelluskurssi


Ensiapu / ensivastekurssi


Pelastustyö kurssi


Öljyvahingon torjunta


Vaaralliset aineet


Pintapelastus


Ryhmänjohtaja kurssi (ent. Yksikönjohtaja)