Kylän pelastusryhmät

Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Maaseudun sivistysliitto tuottaa hankkeelle koordinaattorin palvelut. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on vastata hankkeen käytännön koordinoinnista ja toteuttamisesta sekä yhteistoiminnasta. Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton tehtävänä on vastata kyläyhteisöille ja pelastusryhmien jäsenille kohdennetusta turvallisuusvalistuksesta sekä turvallisuusasioihin perehdyttämisestä (koulutuspalvelut).

Hanke toteutetaan maaseudun yleishyödyllisenä kehittämishankkeena ja siihen on saatu rahoitus Manner-Suomen maaseuturahaston kehittämisohjelmasta (Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta). Hankkeen kustannusarvio (tarkennettu 1/2016) on noin 510 000 euroa, johon haetaan ulkopuolista rahoitustukea 95 prosenttia (n. 485 000 euroa).

 

Pelastusryhmien tehtävät
Kylän pelastusryhmä voidaan aktivoida toimintaan esimerkiksi pelastuslaitoksen tai kunnan toimeksiannosta, jolloin toiminta on viranomaisohjattua ja kohdennettu erikseen määritettyihin toimenpiteisiin. Pilotoinnin yhteydessä selvitettiin, minkälaista apua kyliltä voitaisiin onnettomuus- tai häiriötilanteessa tilanteessa saada ja mihin tehtäviin pelastusryhmän jäseniä voitaisiin pelastustoimen tukena käyttää. Pelastuslaitoksen näkökulmasta pelastusryhmän tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedustelu ja tilannetietojen välitys, joiden avulla hankitaan aktiivisesti informaatiota tapahtuneesta sekä välitetään havaittua tilannetietoa pelastustoimen käyttöön. Suuronnettomuuksissa ja laajoissa häiriötilanteissa pelastustoimen johtokeskuksessa muodostetaan kokonaistilannekuva tapahtuneesta. Tämän hajautetun resurssin avulla pelastustoimen johtokeskuksen tilannetietoisuus näissä tilanteissa parantuu olennaisesti. Lisäksi kiinteän yhteydenpidon kautta tietoa voidaan jakaa pelastuslaitokselta kylien suuntaan.


Pelastuslaitoksen tehtävään hälytetyt pelastusryhmän jäsenet ovat tehtävää hoitaessaan työsuhteessa pelastuslaitokseen ja henkilöille maksetaan suoritetusta työstä palkkaa. Työsopimuksen myötä varmistetaan myös henkilön työturvallisuus sekä vakuutusturva mahdollisten henkilö- ja kalustorikkojen varalle.


Kylän pelastusryhmän yhtenä tärkeänä toiminnan käynnistäjänä on paikallisesti havaittu lähimmäisen avuntarve, jossa omaehtoisesti huolehditaan ja autetaan naapureita sekä muita kyläläisiä. Tämä toiminta on vapaaehtoista ja tapahtuu omalla vastuulla ilman viranomaisten ohjausta. Mikäli viranomaisapua tilanteen hoidossa tarvitaan, ilmoitetaan siitä viranomaisille ja viranomaiset tulevat apuun kuten tähänkin saakka. Myös muu osallistuminen kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen perustuu vapaaehtoisuuteen ja paikalliseen aktiivisuuteen. Hankkeen yhteydessä pelastusryhmän jäseniä pyritään kannustamaan osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti sekä naapuriaputoimintaan että muuhun kyläturvallisuustyöhön.

 

Pelastusryhmätoimintaa

 

Lisätietoja:
Tero Kuittinen
013 330 9125
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi

 

Alla olevat tiedostot kuvaavat tarkemmin hanketta, tavoitetta ja pelastusryhmien tehtäviä. Muun muassa Turvaa maaseudulle -esitettä toivotaan jaettavan esim. kylän Facebook -sivulla.

Turvaa maaseudulle seminaari 3.4.2019 (Youtube-video)

Opetusvideot

243.1MB, MOV

25.9MB, M4V

10.0MB, M4V

16.6MB, M4V

15.9MB, M4V

25.3MB, M4V

36.9MB, M4V

Dokumentit

112.3MB, MPEG