Nuohouksen perusteet

Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja –laitteistot puhdistetaan määrävälein.(Pelastuslaki 379/2011)

Asuinrakennusten tulisijat hormeineen on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muissa rakennuksissa nuohous suoritetaan riittävän usein, ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouksesta on säädetty tarkemmin pelastuslaissa annetuilla säädöksillä.

Nuohouksen tarkoitus

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta se ei aiheuttaisi palonvaaraa. Nuohous parantaa tulisijojen lämmitystehoa sekä edistää ympäristönsuojelua ja asumisviihtyvyyttä.

Nuohooja puhdistaa tulisijat ja savuhormit, mikä parantaa kiinteistöjen paloturvallisuutta. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, hormien ja tulisijojen kunnon.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle (tikkaat, kattosillat).