savupiiput.JPG

Nuohous

PELASTUSLAITOKSEN JÄRJESTÄMISVASTUU NUOHOUSPALVELUJEN OSALTA PÄÄTTYY SIIRTYMÄAJAN JÄLKEEN 30.6.2019

Piirinuohousjärjestelmä jatkuu vielä suurimmalla osalla maakunnan aluetta siirtymäajan (ks. nuohoojien yhteystiedot) 30.6.2019 saakka. Näillä alueilla toimii piirinuohooja, joka vastaa alueensa lakisääteisistä nuohouspalveluista.

Piirinuohoojalta ja hänen palveluksessaan itsenäistä nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Piirinuohoojalla voi olla palveluksessaan nuohoojia ja nuohousoppilaita.

Palaute nuohoustyöstä

Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija havaitsee nuohoustyössä epäkohtia tai ei ole tyytyväinen nuohoustyön tulokseen työn aikana tai työn jälkeen, nuohous on välittömästi keskeytettävä tai on otettava yhteys nuohoojaan.

Mikäli epäkohtien sopiminen nuohoojan kanssa ei tuota tulosta, kiinteistön edustajan tulee ottaa ensisijaisesti yhteys pelastusviranomaiseen sille paloasemalle, jonka alueella nuohoustyö on tehty. Pelastusviranomainen selvittää yhdessä kiinteistön edustajan ja nuohoojan kanssa mahdolliset epäkohdat.

Vapaalle kilpailulle avattujen alueiden osalta valvova viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvoja. Linkki: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Palomestari

Rauno Suomalainen

013 330 9152

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Palotarkastaja

Timo Karjalainen

013 330 9118

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi