Omakotiasukkaalle

Voit oleellisesti lisätä turvallisuuttasi tekemällä omatoimisesti säännöllisiä turvallisuustarkastuksia. Kodin tapaturmariskit kannattaa kartoittaa, koska niiltä voi suojautua varsin yksinkertaisin keinoin.

Tee oma turvallisuustarkastus!

 

Yleinen turvallisuus

 • Talon osoitenumero on näkyvissä kadulle asti. Osoitenumero näkyy myös pimeällä.
 • Uloskäytävillä ei ole poistumista estäviä tavaroita.
 • Talotikkaat, kattotikkaat ja kattosilta ovat kunnossa.
 • Portaikossa on liukuesteet, turvaportti, turvakaiteet.
 • Myrkylliset kemikaalit ovat alkuperäispakkauksissa, lasten ulottumattomissa.
 • Hyvä valaistus lisää turvallisuutta sekä sisällä että ulkona.
 • Lääkekaappi on lapsiperheessä lukossa.Suosi myrkyttömiä koristekasveja.
 • Kunnollinen lukitus, omaisuuden merkitseminen ja erilaisten hälytyslaitteiden käyttö estävät murtoja.
 • Veitset, sakset ym. terävät esineet ovat lasten ulottumattomissa.
 • Keittiössä on liesisuoja, turvaliesi, tukevat keittiötikkaat.
 • Öljylämmitteisen omakotitalon öljysäiliö tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti.
 • Pientalon yläkerran huoneista on kiinteät, käyttökelpoiset pelastustikkaat.

Paloturvallisuus

 • Palovaroitin on hankittu sekä asennettu oikeaan paikkaan ja on toimintakunnossa. Palovaroitin on talon jokaisessa kerroksessa.
 • Huone, jossa on tulisija, on suositeltavaa varustaa häkävaroittimella.
 • Poistuminen rakennuksesta tulipalotilanteessa on suunniteltu ja harjoiteltu.
 • Kodissa on sammutusvälineitä: sammutuspeite ja käsisammutin.
 • Sammuttimet ovat kunnossa ja huollettu.
 • Paloturvallisuudesta huolehditaan joka päivä.
 • Sammutusvälineiden käyttöä on opetettu koko perheelle.
 • Roskalaatikot ovat vähintään kahdeksan metrin päästä rakennuksesta.
 • Tulisijat ja savuhormit ovat ehjät.
 • Tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.
 • Saunan kiuas on asennettu paloturvallisesti ja tukevasti.
 • Kiukaan suojaetäisyydet palavarakenteisiin osiin ovat määräysten mukaiset.
 • Kiukaan yläpuolella ei kuivateta pyykkiä.
 • Rakennuksen vierustoilla ei säilytetä helposti syttyviä tavaroita.
 • Sähkölaitteet ja -asennukset ovat määräysten mukaiset ja kunnossa.
 • Sähkölaitteita käytetään ohjeiden mukaisesti.
 • Sähkölaitteita ei käytetä märkänä tai kosteassa tilassa.
 • Ullakolla ja kellarissa ei säilytetä tarpeetonta syttyvää tavaraa.
 • Autotallissa ei ole turhia palovaaraa aiheuttavia tavaroita.

Toiminta tulipalotilanteen varalta on mietitty etukäteen

 • Perhe on tehnyt oman pelastautumissuunnitelman.
 • Pieni palo yritetään heti sammuttaa itse alkusammuttimella, vedellä tai vaatteella.
 • Omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa.
 • Jos palo ei sammu, soitetaan 112.
 • Koko perhe tietää hätänumeron 112 ja osaa soittaa hätäpuhelun.

Palavat nesteet, nestekaasu ja muut vaaralliset aineet säilytetään määräysten mukaisesti

 • Asuinhuoneistossa saa säilyttää yhteensä 25 litraa palavia nesteitä ja enintään 25 kg nestekaasua.
 • Autosuojassa saa auton polttoainesäiliön lisäksi säilyttää 60 litraa palavia nesteitä ja nestekaasua 25 kg.
 • Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta saa säilyttää 200 litraa ja asuinhuoneistossa 50 litraa.
 • Ullakolla ja kellarissa ei saa säilyttää nestekaasua eikä palavia nesteitä ja kaasua lainkaan.
 • Nestekaasua ei säilytetä kellarissa.
 • Paineensäädin ja kaasuletku on tarkastettu vuosittain ja nestekaasuletku on vaihdettu vähintään viiden vuoden välein.
 • Sisätiloissa nestekaasua käytettäessä huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta.
 • Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt, lääkkeet ja myrkylliset kasvit ovat lasten ulottumattomissa.

Lisää säilytysrajoituksista löydät TUKESin julkaisuista.

Perheessä on mietitty miten toimitaan yllättävissä häiriötilanteissa

 • Kodissa on kotivara ja sitä käytetään ja täydennetään jatkuvasti.
 • Sähkökatkosten, lämmönjakelun keskeytymisen ja vesikatkosten varalta puhelimen vierestä löytyy tarvittavat vikailmoitusnumerot.
 • Perheessä on varauduttu kotitapaturmien ehkäisyyn.
 • Remonteissa ja tulitöissä noudatetaan paloturvallisuusohjeita.
 • Huolellisuus lukituksessa ja avainten säilytyksessä parantaa murtosuojausta tehokkaasti.
 • Perheessä tunnetaan yleinen vaaramerkki ja siihen liityvät toimintaohjeet.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa

 • Siirry sisälle. Pysy sisällä.
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.