Nurmes - Rakennuspalovaara - Sahan lämpökeskuksen syklonissa palaa

TIEDOTE

21.04.2019 klo:13:08
Kesto: 1,5 tuntia toiminta päättynyt
Yksiköitä lähetettiin paikalle seuraavasti:
Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä seuraavilta paloasemilta:
- Nurmes
- Valtimo

Ambulansseja: 1
Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
21.04.2019 klo:12:46
Automaattinen paloilmoitin hälytti Nurmeksen paloaseman yksiköt Nurmeksen Sahan lämpökeskukselle sunnuntaina puoliyhdentoista aikaan. Sahalla ilmeni että lämpökeskuksen multisyklonissa (tuhkanpoisto)aiheutunut tukos ylikuumentanut laitteiston laukaisten samalla automaattisen sammutusjärjestelmän. Lämpökeskuksen henkilökunta aloittanut myös alkusammutuksen. Paikalle hälytetty myös Valtimon paloaseman yksiköt. Pelastuslaitoksella tehtävänä suorittaa sammutus loppuun ja estää palon leviäminen muualle rakennukseen. Automaattisen sammutusjärjestelmän ja alkusammutuksen ansiosta vahingot jäivät vähäisiksi.

« Takaisin