Lieksa - - Suolahappovuoto Lieksa

TIEDOTE

22.08.2019 klo:05:27
Yksiköitä lähetettiin paikalle seuraavasti:
Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä seuraavilta paloasemilta:
- Lieksa

Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
22.08.2019 klo:02:00
Voimalaitoksen valvomoon tullut häiriöilmoitus järjestelmästä. Työntekijät havaitsivat ilmoitusta selvittäessä, että suolahappoa on valunut säilytyskontista alapuolella olevaan valuma-altaaseen noin 800 litraa. Ainetta ei ole levinnyt valuma-altaan ulkopuolelle. Pelastuslaitos neutraloi suojavarusteissa valuma-altaassa olevan suolahapon. Henkilökunta poistaa vaarattomaksi muuttuneen aineen erillisiin astioihin. Vuodon syyksi epäillään tiivistevikaa. Vuodolla ei ole vaikutusta laitoksen toimintaan.

« Takaisin