Pohjois-Karjala - Muu tiedote - Koronavirus vaikuttaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintaan

TIEDOTE

15.03.2020 klo:13:04
Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
15.03.2020 klo:12:55
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos rajoittaa tällä hetkellä kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa ja keskittyy pelastus- ja ensihoitotoimintaan sekä koronaviruksen ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen. Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa, että tässä vaiheessa on tärkeää, että auttajat pystyvät auttamaan, eivätkä sairastuisi virukseen yhtä aikaa.

Koronavirustilanteen vuoksi tartuntariskit minimoidaan ja ylimääräisiä kontakteja vältetään. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ei toistaiseksi järjestä turvallisuuskoulutuksia tai -tapahtumia. Paloasemille ei oteta vastaan vierailijoita tai vierailijaryhmiä. Yleiset palotarkastukset ja muut kiireettömät neuvontakäynnit keskeytetään ja siirretään myöhempään ajankohtaan. Pelastuslaitos ei myöskään osallistu yleisötapahtumiin.

Toimenpiteiden tavoitteena on estää ja vähentää pelastuslaitoksen henkilökunnan altistumista virukselle. Pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa voi asioida tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Yhteystiedot löytyvät pelastuslaitoksen internet-sivuilta. Sivuilla voi tehdä näppärästi ilmoituksen esimerkiksi risujen polttamisesta.

Koronavirus näkyy ensihoidossa

- Koronavirus näkyy ensihoidossa ja siksi olemme reagoineet poikkeukselliseen tilanteeseen muokkaamalla ensihoitopalveluamme. Esimerkiksi pelastuslaitoksen yhden ensihoitajan yksikkö on käynyt ottamassa koronanäytteitä virusepäilyjen kotona. Näin kaikkien asiakkaiden ei ole tarvinnut lähteä antamaan näytettä hoitolaitokseen. Lisäksi olemme varustaneet erillisen infektioambulanssin sairastuneiden asiakkaiden hoitolaitossiirtoja varten, ettei kaikkia ambulansseja tarvitsisi ainakaan alkuvaiheessa altistaa virukselle, ensihoitomestari Kari Törrönen toteaa.

Pelastuslaitos varautuu ja antaa kiireellisen avun kaikissa tilanteissa

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemen mukaan on todennäköistä, että myös pelastus- ja ensihoitohenkilöstöä tulee sairastumaan koronavirukseen.

-Olemme varautuneet siihen, että noin kolmasosa pelastuslaitoksen henkilöstöstä voi sairastua koronaan ja, siksi olemme kartoittaneet lisähenkilöstön tarpeen. Samaan aikaan, kun henkilöstöä on sairastumisten vuoksi käytettävissä normaalia vähemmän, myös ensihoitotehtävien määrä voi epidemian vuoksi kasvaa, Viitaniemi kertoo.

-On siis mahdollista, että pelastuslaitoksen palvelutasoa joudutaan koronaepidemian aikana laskemaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että pelastuslaitos keskittyisi epidemian edetessä hoitamaan ensisijaisesti vain kiireelliset tehtävät ja ihmisten välitön hengen- tai terveysvaara ovat etusijalla. Muut tehtävät ovat toissijaisia ja kaikkia tehtäviä ei välttämättä kyetä normaalin toimintavalmiusajan puitteissa hoitamaan, Viitaniemi summaa.

Jokainen voi lisätä toiminnallaan omaa ja muiden turvallisuutta

Epidemian edetessä on erityisesti tärkeää, että jokainen ottaa korostetusti vastuuta omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta, eikä auttajia kuormitettaisi epidemian aikana liikaa. On hyvä muistaa, että ihmisten omalla huolellisella ja vastuullisella toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä paitsi koronaa, myös suuri osa tapaturmista, tulipaloista ja onnettomuuksista. Valmiuspäällikkö Pasi Markkanen kehottaa maakunnan asukkaita ja maakunnassa olevia omaan varautumiseen häiriötilanteiden varalle sekä kiinnittämään huomiota kodin ja työpaikkojen turvallisuuteen.

Ensihoitomestari Kari Törrönen muistuttaa myös, että koronavirukseen sairastuminen normaaleilla flunssaoireilla ei edellytä ensihoitoa, eikä ambulanssikuljetusta, vaan kotihoito on riittävä toimenpide. Muilta osin noudatetaan Siun soten antamia ohjeita.

Tällä hetkellä syytä erityiseen huoleen ei ole

Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä normaali määrä henkilöstöä töissä ja apu tulee toistaiseksi tavalliseen tapaan. Yksi hallinnon työntekijä on asetettu ulkomaanmatkan takia karanteeniin ja hän työskentelee etänä kotoa käsin. Lisäksi kolmella ensihoitajalla on tullut flunssaoireita, jonka vuoksi heidät on testattu koronan varalta. Ensihoitajat odottavat tällä hetkellä testituloksia kotona, eivätkä ole olleet töissä oireiden ilmaantumisen jälkeen.

-Olen luottavaisin mielin, selviämme tästä yhdessä, kun vaan muistamme noudattaa Siun soten ja muiden viranomaisten ohjeita, pitää huolta itsestä ja lähimmäisistä sekä käyttää normaalin heinäntekojärjen lisäksi erityistä varovaisuutta onnettomuuksien ehkäisemiseksi, rauhoittelee pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Noudata ohjeita

Jos epäily koronavirustartunnasta herää, tulee aina soittaa ensin päivystysapuun 116 117 tai omalle terveysasemalle. Hengitystieoireita potevien ei pidä hakeutua hoitoon terveysasemille tai yhteispäivystykseen ennen soittamista. Hätätilanteissa on soitettava 112.

Toimintaohjeet Pohjois-Karjalassa löytyvät Siun sote -kuntayhtymän verkkosivuilta (https://www.siunsote.fi/korona). Eri maakunnissa tilanteet ovat tällä hetkellä erilaisia tartuntojen suhteen, joten siksi ohjeistus on luettava erityisen tarkkaan juuri oman maakunnan alueelta. Myös pelastuslaitos noudattaa toiminnassaan Siun Soten ohjeistusta ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden terveysviranomaisten kanssa.

Viranomaiset ja järjestöt suosittavat kaikissa tilanteissa kotitalouksia varautumaan 72 tuntia kestäviin häiriötilanteisiin. Vältä kuitenkin liiallista hamstraamista. (www.72tuntia.fi/)

-Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan estää taudin leviämistä. On tärkeää, ettei sairastuneena lähdetä esimerkiksi kauppaan sairastuttamaan muita, muistuttaa valmiuspäällikkö Pasi Markkanen.

Lisätietoa koronaviruksesta saat THL:n internet-sivuilta (www.thl.fi)

« Takaisin