Pohjois-Karjala - Muu tiedote - Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen 16.9.2020 esityslista on julkaistu

TIEDOTE

14.09.2020 klo:09:47
Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
14.09.2020 klo:09:37
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen 16.9.2020 esityslista on julkaistu

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202084

Korona, Päiviö-myrsky ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätös keskiössä

Pelastuslaitoksen osavuosikatsauksessa nousevat esille korotilanne ja Päiviö-myrsky. Korona näyttäytyy varautumisen ja suojautumisen kautta 350 000 euron lisäkustannuksina. Lisäksi korona on vähentänyt pelastuslaitoksen tuloja. Päiviö-myrsky kesäkuun lopussa aiheutti pelastuslaitokselle hälytyssuman. Yhden vuorokauden aikana pelastuslaitoksella vastattiin normaalioloissa 1,5 kuukauden hälytysmäärään vahingontorjuntatehtävien osalta.

Palvelutasopäätösprosessi etenee

Palvelutasopäätösluonnos on ollut kesän aikana kunnissa ja aluehallintovirastossa lausuntokierroksella. Lausunnot on otettu huomioon ja luonnokseen on tehty tarvittavat tarkennukset. Johtokunnan käsittelyn jälkeen palvelutasopäätös lähtee Siun sote -kuntayhtymän hallitukseen ja valtuustoon päätettäväksi.

Palvelutasopäätöksen pääkohdat ovat toimintavalmiuden uudistaminen, Niinivaaran erikoispaloaseman perustaminen sekä muut paloasemahankkeet ja lisäksi Heinäveden kunnan liittyminen osaksi pelastustoimen aluetta. Päätös tehdään vuosille 2021-2024.

Toimintavalmiuden uudistaminen

Harvaan asuttujen alueiden pelastustoiminnan toimintavalmiutta on perinteisesti varmistettu varallaolojärjestelmällä, joka on tarkoittanut sitä, että pelastuslaitoksen henkilöstö on vapaa-ajallaan sitoutunut olemaan hälytettävissä työhön. Kansallisesti pelastustoimessa toteutettu varallaolo on riitautunut, jonka vuoksi varallaolon jatkaminen nykymuodossa aiheuttaa oikeudellisen ja taloudellisen riskin. Niin ikään varallaolojärjestelmän ylläpitämisessä on ollut haasteita henkilöstön saatavuuden vuoksi jo aiemmin.

Palvelutasopäätöksessä esitetään, että varallaolosta luovutaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksessa vaiheittain siten, että tulevan palvelutaso-päätöskauden aikana varallaoloa määrältään vähennetään ja sitä laadultaan muutetaan. Vähentyvää varallaoloa korvataan lisäämällä päätoimista pelastushenkilöstöä painopistepaloasemilla välittömään lähtövalmiuteen ja kehittämällä pää- ja sivutoimisen henkilöstölle kannustimia osallistua hälytystehtäviin vapaa-ajalta. Muutokset vaativat kunnilta lisärahoitusta ja pelastustoimen kuntamaksuosuuksien nostamista nykyisestä tasosta.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on turvata maakunnan asukkaiden arki koko maakunnan alueella myös tulevaisuudessa.
- On erittäin hyvä asia, että kunnat näkevät tämän toiminnallisen muutoksen tärkeänä ja ovat valmiita osallistumaan muutoksen kustannuksiin, toteaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.


« Takaisin