Joensuu - Muu tulipalo - Kipinä purunpoistojärjestelmässä

TIEDOTE

23.02.2021 klo:06:17
Kesto: 1 minuuttia toiminta päättynyt
Yksiköitä lähetettiin paikalle seuraavasti:
Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä seuraavilta paloasemilta:
- Hammaslahti
- Joensuu
- Kiihtelysvaara
- Reijola

Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
23.02.2021 klo:06:04
Puunjalostustehtaan höylästä päässyt kipinä purunpoistoputkistoon. Putkiston sammutusjärjestelmä toiminut ja estänyt palon leviämisen putkistoon. Pelastushenkilöstö tarkisti putkiston ja poisti höylässä olleen palopesäkkeen.

« Takaisin