Pohjois-Karjala - Muu tiedote - Julkinen tiedote Joensuun ja Niiralan ratapihojen lähialueen asukkaille ja toimijoille

TIEDOTE

25.11.2021 klo:12:51
Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
25.11.2021 klo:12:39
Tiedotteessa kerrotaan, kuinka toimitaan mahdollisen onnettomuuden sattuessa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Väylä-virasto jakavat tämän viikon aikana yleisen tiedotteen Joensuun ja Tohmajärven Niiralan ratapihan lähialueen kotitalouksiin, yrityksiin ja yleisiin kohteisiin. Vaarallisia aineita kuljetetaan Suomen rautateillä noin viisi miljoonaa tonnia vuosittain ja siksi ratapihojen lähialueen asukkaiden ja yritysten on hyvä tietää, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia.

Riski onnettomuuteen on vähäinen

Suuronnettomuuden todennäköisyys ratapihalla on tehdyn riskiarvioinnin perusteella vähäinen. Vaikka onnettomuus on epätodennäköinen, voivat sen seuraukset olla vakavat. Seurausten lieventämiseksi alueen asukkaiden tulee perehtyä ohjeisiin huolellisesti. Jaettavassa tiedotteessa kerrotaan, kuinka tulee toimia yleisen vaaramerkin soidessa.

Kuinka toimitaan?

Tiedotteessa käydään läpi, miten yleinen vaaramerkki soi ja, miten vaaramerkin soidessa tulee toimia. Toimintaohje jakaantuu kahteen osioon; kuinka toimitaan, jos ollaan sisällä ja kuinka toimitaan, jos ollaan ulkona.

Jos olet sisällä, sulje ovet ja ikkunat sekä pysäytä ilmastointi. Tarkista viranomaisen ohjeet radiosta, tv:stä tai internetistä. Jos olet ulkona, siirry sisälle tai pyri korkeampaan maastokohtaan sekä tarkista viranomaisen antamat ohjeet.

Toimintaohjeet löytyvät myös pelastustoimi.fi:stä.

« Takaisin