Joensuu - Tarkistus-/varmistustehtävä - Joessa jotakin

TIEDOTE

27.11.2021 klo:03:29
Yksiköitä lähetettiin paikalle seuraavasti:
Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä seuraavilta paloasemilta:
- Joensuu

Tapahtuman kuvaus / alkutiedot, pelastustoimenpiteet, valistustoimenpiteet ja muuta huomioitavaa:
27.11.2021 klo:03:21
Pelastuslaitos sai yhteistyöviranomaiselta tiedon Sirkkalan sillan yläpuolella Pielisjoessa olevasta epämääräisestä kohteesta. Drone tiedustelun perusteella kohde näytti lämpöjälkeä. Pelastuslaitoksen kelirikkoaluksella lähdettiin tekemään tiedustelua, mutta kohde hävisi näkyvistä pinnan alle, eikä näin ollen päästy varmuuteen mikä tämä kohde oli. Sama kohde on ilmeisesti näkynyt pinnalla aiemmin päivällä. Oletus on, että kyseessä on jokin kuntainfraan liittyvä, esim. kaukolämpöputki.

« Takaisin