Palokuntanaiset

Palokuntanaistyön tarkoitus on tukea palokuntien toimintaa, herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja muuhun turvallisuustyöhön normaali- ja poikkeusoloissa. Palokuntanaiset ovat tärkeä voimavara levitettäessä turvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoa kansalaisille.

Toimintaa:


 * hälytysmuonitus
 * turvallisuusviestintä ja -koulutus
 * neuvonta ja opastus
 * tukitoiminnot
 * lähimmäisapu ja nuorisotyö
 * PR- ja suhdetoiminta
 * ruokahuolto ja kahvitukset


* Palokuntanaiset osallistuvat valtakunnallisiin ja Itä-Suomen liittojen yhteisiin tapahtumiin, opintopäiviin ja seminaareihin.

Naistyötoimikunta

  • Puheenjohtaja Paula Salomaa, paula.salomaa@pkpelastuslaitos.fi