Paloturvallisuuden itsearviointi

Valvontasuunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin voidaan valvontakeinona käyttää myös asiakkaan tekemän omatoimisen turvallisuuden itsearviointia. Kiinteistöjen asukkaiden tuottama itsearviointitieto täydentää pelastusviranomaisten riskitietoutta. Paloturvallisuuden itsearviointimenetelmällä tavoitellaan kotitalouksia, joihin ei ole tehty valvontatoimenpiteitä viimeiseen kymmeneen vuoteen. Kaikki edellä mainitut kriteerit täyttävät kotitaloudet eivät saa itsearviointi lomaketta. Vuonna 2021 itsearviointilomakkeita lähetetään yhteensä 1800 kotitaloudelle.

Valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin lähetetään paloturvallisuuden itsearviointilomake ohjeineen ja liitteineen. Asiakas palauttaa lomakkeen pelastuslaitokselle sähköisesti tai materiaalin mukana olevalla palautuskuorella valvonnan tarpeen määrittelyä varten. Arviointilomakkeet lähetetään kolmessa erässä ja lomakkeiden palauttamisastetta seurataan lähetyssyklin mukaisesti.

Pelastusviranomainen arvioi asukkaan täyttämän itsearviointilomakkeen perusteella mahdolliset valvontatoimenpiteet:

  • Lomakkeiden postitus voidaan uusia niihin kiinteistöihin, jotka eivät ensimmäisellä kerralla palauta lomaketta määräaikaan mennessä.
  • Kiinteistöt, jotka eivät uusintapostituksenkaan jälkeen palauta lomaketta, tehdään valvontakäynti.
  • Niiden kiinteistöjen osalta, joista lomake palautuu, mutta lomakkeeseen on kirjattu puutteita tai korjattavia asioita, harkitaan jatkotoimenpiteet erikseen.
  • Jatkotoimenpiteitä voivat olla yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse tai valvontakäynti paikan päällä.
  • Jos olet saanut meiltä postissa paloturvallisuudenitsearviointimateriaalin, alla olevasta linkistä pääset täyttämään lomakkeen sähköisesti. Huom! Saamassasi kirjeessä on tunnusluku, jota tarvitset lomakkeelle kirjautumiseen. https://itsearviointi.com/pohjois-karjalan-pelastuslaitos/

Lisätietoa lähetettävästä materiaalista ja ohjeita itsearvioinnin tekemiseen pelastuslaitosten yhteisiltä internetsivuilta.