Palvelutasopäätös

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja lakisääteisistä ja muin peruistein sovituista tehtävistä. Nyt on lausuntokierroksella palvelutasopäätösluonnos vuosille 2019-2022.

Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan ja se toimitetaan aluehallintovirastolle.

Mikäli pelastustoimen palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi velvoittaa saattamaan palvelut laissa vaaditulle tasolle.

Aluehallintovirasto (AVI) arvioi kuntien ja alueiden pelastustoimen palvelutasoa seuraavilla osa-alueilla:

  • Onnettomuuksien ehkäisy ja niiden seurausten rajoittaminen, mm. turvallisuusviestintä ja valvontatehtävät. Tavoitteena on muuttaa pysyvästi kotien, majoitus- ja hoitolaitosten, teollisuuden ja virastojen turvallisuuskulttuuria.
  • Pelastustoiminnan valmius, mm. toimintavalmiusaika, pelastustoiminnan henkilöstön valmiudet sekä kaluston taso. Tärkeinä yksittäisinä asioina ovat esimerkiksi työturvallinen savusukelluskyky, vahvuuksien vastaavuus suhteessa riskeihin hälytyksissä sekä pätevän johtamistoiminnan ja päällystöpäivystyksen järjestäminen.
  • Pelastustoimen valmiuteen kuuluva suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin varautuminen.

Kerro meille, miten haluat, että me toimisimme – mikä on hyvä palvelumme taso?

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tarjoaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut maakuntamme alueella. Sammutamme tulipaloja, pelastamme erilaisissa onnettomuuksissa ja annamme ensihoitoa. Lisäksi vastaamme maakuntamme valmiudesta mahdollisissa erilaisissa poikkeusoloissa ja teemme turvallisuusviestintää. Meillä on maakunnassa 26:n paloaseman verkosto.

Määrittelemme yhdessä pohjoiskarjalaisten kuntien kanssa palvelumme määrän ja laadun vuosiksi 2019 – 2022. Palvelutaso ohjaa toimintaamme tulevien vuosien ajan ja siksi haluamme kuulla myös sinun mielipiteesi. Lausuntoversiota voi kommentoida 30.8.2019 saakka.

Anna meille kommenttisi lausuntoversiosta tämän linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/DBD2AECF844500FC

Lausuntoversio, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätös 2019-2022