Palvelutasopäätös 2021-2024

Mikä on hyvä palvelumme taso? Kysymme tätä yleisöltä.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tarjoaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut maakuntamme alueella. Sammutamme tulipaloja, pelastamme erilaisissa onnettomuuksissa ja annamme ensihoitoa. Lisäksi vastaamme maakuntamme valmiudesta mahdollisissa erilaisissa poikkeusoloissa ja teemme turvallisuusviestintää.

Määrittelemme yhdessä pohjoiskarjalaisten kuntien kanssa palvelumme määrän ja laadun vuosiksi 2021-2024. Palvelutaso ohjaa toimintaamme tulevien vuosien ajan ja siksi halusimme kuulla kansalaisten kommentit palvelutasopäätösluonnoksesta. Kommentointi aikaa palvelutasoluonnoksesta on 28.8.2020 saakka. Kiitokset jo etukäteen!

Palvelutasopäätös

Palvelutasopäätös on lakisääteinen alueen pelastustoimen järjestämisen peruste. Se on ratkaisevassa asemassa arvioitaessa pelastustoimen tasoa ja pelastustoimesta aiheutuvien kustannusten muodostumista.

Palvelutasopäätöksessä esitetään alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Lisäksi päätöksessä esitetään tarjottavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätös on voimassa määräajan ja se on toimitettava aluehallintoviranomaiselle.

Nyt valmistellussa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä on huomioitu sisäasiainministeriön ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (SM018:00/2012) ja pelastuslaki (379/2011). Lisäksi on otettu huomioon sisäasiainministeriön julkaisema Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012.