hallinto.jpg

Pelastusjohtaja

Liikelaitoksen johtajana toimii pelastusjohtaja. Pelastusjohtajaan sovelletaan, mitä hallintosäännön 3 luvun 3 §:n toimialajohtajista määrätään.

Näiden tehtävien lisäksi pelastusjohtaja ratkaisee seuraavat asiat:

 • pelastusviranomaisena toimivien viranhaltijoiden nimeäminen
 • pelastustoiminnassa turmeltuneen omaisuuden korvaaminen
 • irtaimen omaisuuden myyminen

(Siun sote hallintosääntö 14.11.2016, 4. luku, 3§.)

Toimialuejohtajan tehtävänä on:

 • johtaa toimialueen toimintaa
 • vastaa toimialueelle kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisestä
 • vastata toiminnan suunnittelusta, taloudesta ja kehittämisestä
 • vastata oman toimialueensa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä
 • antaa toimialuettaan koskevia lausuntoja
 • vastata edustamansa toimialueen osalta viestinnästä, sidosryhmäyhteistyötä ja toiminnasta muiden yhteistyötahojen kanssa
 • edustaa kuntayhtymää omalla toimialueellaan valtuuston määräämissä rajoissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa
 • tehdä muut hallituksen ja toimitusjohtajan määräämät tehtävät

Toimialuejohtaja ratkaisee seuraavat asiat toimialuettaan koskien:

 • muiden kuin suorassa alaisuudessaan olevien palvelualueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinta ja näiden viranhaltijoiden sijaisten nimeäminen
 • laskujen hyväksyminen, irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta talousarvion määräämissä rajoissa
 • urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun sopimuksen tekeminen talousarvion määräämissä rajoissa sekä tilasuunnittelua ja rahoitusta koordinoivan tahon ohjeistus huomioiden

Hallintosäännössä toimialuejohtajasta annettuja määräyksiä sovelletaan myös hallintojohtajaan, henkilöstöjohtajaan, kehittämisjohtajaan, talousjohtajaan, pelastusjohtajaan ja ympäristöterveydenhuollon johtajaan.
(Siun sote hallintosääntö 14.11.2016, 3. luku, 3§.)

SIUN SOTE HALLINTOSÄÄNTÖ

Pelastusjohtaja

Markus Viitaniemi

050 511 8342

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Johdon sihteeri

Kaija Sivonen

013 330 9151

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi