Peruskoulutus

Peruskoulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, psyykkisesti ja fyysisesti tehtävään soveltuva henkilö. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia sammutus- ja pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä.

Sammutustyökurssi (50h + 12h)

Osa I antaa perusvalmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävissä pelastusyksiköissä perusselvitysohjeen mukaisissa tilanneharjoituksissa ja pienehköissä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä kokeneemman sammutusmiehen parina.

Osa II antaa valmiudet paineilmahengityslaitteen käyttämiseen muualla kuin rajatussa sisätilassa.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
   

 

Savusukelluskurssi (28h)

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia tavanomaisissa savusukellustehtävissä kokeneen savusukeltajan parina.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Palokuntien ensivastekurssi (25h)

Kurssi antaa valmiudet kohdata ja tunnistaa hätätilapotilas ja kurssin käynyt osaa huolehtia hätätilapotilaan perustoiminnoista ensiavun keinoin.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Pelastustyökurssi (21h)

Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti tavanomaisissa pelastustehtävissä.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Öljyvahingontorjuntakurssi (20h)

Kurssin käytyään koulutettava osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja hänellä on kyky ylläpitää ja kehittää öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Vaarallisten aineiden kurssi (20h)

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tuntee vaarallisten aineiden luokittelun, tiedostaa vaarat ja suojautumisen periaatteet, tiedostaa palokuntansa käyttämät vaarallisten aineiden mittauslaitteet ja osaa käyttää niitä.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Pintapelastuskurssi (18h)

Kurssi antaa perusvalmiudet veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävään ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseen tai vahingon torjuntaan parin kanssa.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

 

Yksikönjohtajakurssi (100h)

Kurssi antaa valmiudet yksikkönsä mies- ja yksikkökohtaiseen kouluttamiseen ja johtamiseen sekä valmiudet sammutus- ja pelastusyksikön toimimiseen tavanomaisissa pelastustoimen tehtävissä. Kurssi antaa valmiudet toimia myös sopimuspalokunnan päällystötehtävissä, ei kuitenkaan sopimuspalokunnan päällikön tehtävissä.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA