Peruskoulutus

Peruskoulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, psyykkisesti ja fyysisesti tehtävään soveltuva henkilö. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia sammutus- ja pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä.

Pelastustyön peruskurssi (ent. sammutustyö)

Koulutus antaa perusvalmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävissä pelastusyksiköissä perusselvitysohjeen mukaisissa tilanneharjoituksissa ja pienehköissä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä kokeneemman sammutusmiehen parina.

Sammutustyön kurssi 20.11.-18.12.2021 Kontilahden paloasemalla

 

Savusukelluskurssi

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia tavanomaisissa savusukellustehtävissä kokeneen savusukeltajan parina.

30.10.-7.11.2021 Kiteen paloasemalla
 

Palokuntien yhdistetty EA/EVY-kurssi

Kurssi antaa valmiudet kohdata ja tunnistaa hätätilapotilas ja kurssin käynyt osaa huolehtia hätätilapotilaan perustoiminnoista ensiavun keinoin.

20.11.-5.12.2021 Joensuun paloasemalla
 

Pelastustyökurssi

Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti tavanomaisissa pelastustehtävissä

 

Öljyvahingontorjuntakurssi

Kurssin käytyään koulutettava osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja hänellä on kyky ylläpitää ja kehittää öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.
 

Vaarallisten aineiden kurssi

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tuntee vaarallisten aineiden luokittelun, tiedostaa vaarat ja suojautumisen periaatteet, tiedostaa palokuntansa käyttämät vaarallisten aineiden mittauslaitteet ja osaa käyttää niitä.

Seuraava kurssi mahdollisesti 11/2021 alkaen
 

Pintapelastuskurssi

Kurssi antaa perusvalmiudet veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävään ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseen tai vahingon torjuntaan parin kanssa.

 

Ryhmänjohtajakurssi (ent. Yksikönjohtaja)

Kurssi antaa valmiudet yksikkönsä mies- ja yksikkökohtaiseen kouluttamiseen ja johtamiseen sekä valmiudet sammutus- ja pelastusyksikön toimimiseen tavanomaisissa pelastustoimen tehtävissä. Kurssi antaa valmiudet toimia myös sopimuspalokunnan päällystötehtävissä, ei kuitenkaan sopimuspalokunnan päällikön tehtävissä.

Seuraava kurssi alustavasti  v. 2022