Sammuttimet

Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat esimerkiksi käsisammuttimet, pikapalopostit ja sammutuspeitteet.

Sammuttimen käyttöä on syytä opetella etukäteen. Tulipalotilanteessa on liian myöhäistä alkaa opetella miten sammutin ja sammutuspeite toimivat. Suositeltavaa on opetella käytännön harjoituksessa alkusammutusvälineiden käyttöä. Tulityökurssilla tai palokunnan tai pelastusliittojen järjestämissä alkusammutuskoulutustilaisuuksissa voi harjoitella turvallisesti erilaisten sammuttimien käyttöä.

Käsisammuttimet

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia. Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla eurooppalaisen EN 3-standardisarjan mukaisia. Käsisammuttimilla on mm. seuraavia vaatimuksia: sammutetta on oltava vähintään 1 kg, sammutin voidaan täyttää uudelleen ja sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen.

Jauhesammutin

 • Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden, nestemäisten sekä kaasumaisten aineiden sammuttamiseen.
 • Tehokkaimmat sammutusominaisuudet kokoonsa nähden.
 • Sammutusetäisyys noin 3 m.

Nestesammutin

 • Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen.
 • Pienemmät jälkipuhdistustoimenpiteet kuin jauhesammuttimella.
 • Sammutusetäisyys noin 3 m.
 • Pakkasenkestävyys ja sähkölaitteiden sammutusmahdollisuus tulee tarkastaa käyttöohje-etiketistä.

Hiilidioksidisammutin

 • Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen.
 • Sammutusaine on ilmaa raskaampaa ja sen purkautumislämpötila on noin -76 C, joten nämä vaaratekijät on otettava huomioon sammutettaessa.
 • Sammutusetäisyys noin 1 m.

Sankoruisku

 • Sankoruiskussa on 12 litran vesisäiliö, johon on kiinteästi asennettu kaksitoiminen käsipumppu.
 • Veteen voidaan lisätä kalvovaahtonestettä tai glyserolia käytön tehostamiseksi.
 • Soveltuu kuitujen, paperin ja puun sammuttamiseen.

Pikapaloposti

 • Sijaitsee tavallisesti kaapissa, jonka ovi avataan rikkomalla suojalasi tai muulla tavalla.
 • Kaapista avataan hana, jonka jälkeen letku vedetään kelalta ja letkun päässä oleva suihkuputki avataan palokohteessa.
 • Tarkoitettu alkusammutukseen kaikille, jotka oleskelevat rakennuksessa.
 • Soveltuu kuitujen, paperin ja puun sammuttamiseen

Sammutuspeite

 • Palamattomasta materiaalista valmistettu peite, jolla palo peitetään ja tukahdutetaan.
 • Pakkaus kiinnitetään seinään.
 • Avataan vetämällä esillä olevista nauhoista.

Dokumentit