Täydennyskoulutus

Järjestämme mm seuraavia palokunnan täydennyskoulutuksia. Tulevat kurssit ko kohdassa tai kysy lisätietoja pelastusalanliiton toimistolta.

Eläinten pelastaminen

Kurssi antaa perusvalmiudet eläinten pelastamiseksi, huomioiden eri eläinten luonteenominaisuudet ja käyttäytymismallit pelastustilanteissa.

Hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus

Kurssilla opetetaan hälytysajoneuvon hallintaa ja kaluston käyttöä talviolosuhteissa,

Kouluttajien opintopäivät

Opintopäivien tavoitteena on parantaa kouluttajien valmiuksia ja antaa heille alan viimeistä tietoa. Kouluttajat vertaavat kokemuksia ja antavat palautetta koulutusaineiston kehittämiseksi.

Korkean paikan työskentely

Kurssilla opitaan toimimaan turvallisesti tilanteissa, joissa on putoamisen vaara.

Sisäpalosimulaattorikurssi

Kurssi sisältää perusasioita sisäpalon kehittymisestä, palon eri vaiheista, erilaisista sammutustekniikoista ja palon sammuttamisesta. Käytännön harjoituksissa kiinnitetään huomiota harjoitusten turvallisuuteen.

Jälkivahinkojen torjunta

Kurssi antaa valmiudet vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaiseen JVT-työn tekemiseen. Kurssilla perehdytän JVT:n perusteisiin, ensitoimenpiteisiin ja JVT-kalustoon.

Palokuntien viestiliikenne

Kurssi opettaa sammutusmiehille viranomaisverkkoon ja päätelaitteiden käyttöön liittyvät perusasiat.

Ryhmänjohtajan täydennyskoulutus

Kurssin tavoitteena on antaa yksikönjohtajakurssin suorittaneille lisäkoulutusta, joka parantaa heidän valmiuksia yksikkönsä johtamiseen ja kouluttamiseen.