Täydennyskoulutus

Eläinten pelastaminen (21h)

Kurssi antaa perusvalmiudet eläinten pelastamiseksi, huomioiden eri eläinten luonteenominaisuudet ja käyttäytymismallit pelastustilanteissa.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus

Kurssilla opetetaan hälytysajoneuvon hallintaa ja kaluston käyttöä talviolosuhteissa, kurssiin sisältyy ajoharjoittelua liukkaissa olosuhteissa.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Kouluttajien opintopäivät

Opintopäivien tavoitteena on parantaa kouluttajien valmiuksia ja antaa heille alan viimeistä tietoa. Kouluttajat vertaavat kokemuksia ja antavat palautetta koulutusaineiston kehittämiseksi.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Korkean paikan työskentely (16h)

Kurssilla opitaan toimimaan turvallisesti tilanteissa, joissa on putoamisen vaara.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Sisäpalosimulaattorikurssi (18h)

Kurssi sisältää perusasioita sisäpalon kehittymisestä, palon eri vaiheista, erilaisista sammutustekniikoista ja palon sammuttamisesta. Käytännön harjoituksissa kiinnitetään huomiota harjoitusten turvallisuuteen.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Jälkivahinkojen torjunta (8h)

Kurssi antaa valmiudet vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaiseen JVT-työn tekemiseen. Kurssilla perehdytän JVT:n perusteisiin, ensitoimenpiteisiin ja JVT-kalustoon.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Palokuntien viestiliikenne (10h)

Kurssi opettaa sammutusmiehille viranomaisverkkoon ja päätelaitteiden käyttöön liittyvät perusasiat.

AIKA TOIMIALUE KURSSINJOHTAJA
     

Yksikönjohtajan täydennyskoulutus

Kurssin tavoitteena on antaa yksikönjohtajakurssin suorittaneille lisäkoulutusta, joka parantaa heidän valmiuksia yksikkönsä johtamiseen ja kouluttamiseen.

AIKA TOIMIALUE KURSSIJOHTAJA