Henkilöstö

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on huolehtia henkilöstön palvelusuhdeasioista.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat

  • virkojen ja toimien täyttäminen
  • työvoiman palkkaaminen
  • työaikaan ja työaikamuotoon liittyvät asiat
  • virka- ja työehtosopimuksiin kuuluvat asiat

Avoinna olevaa vakinaista virkaa ja toimea haetaan Joensuun kaupungin rekrytointipisteen sähköisen haun kautta.

Sijaisten työhön ottamisessa yhteyshenkilönä toimii palopäällikkö Yrjö Jantunen.

Henkilöstösuunnittelija

Hanna-Riikka Mattila

013 330 9157

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi