hallinto.jpg

Tukipalvelut

Tukipalveluiden vastuualue huolehtii keskitetyistä hallinto-, talous- ja henkilöstöasioista sekä toimistopalveluista.

Vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat:

  1. johtokunnan ja neuvottelukuntien kokousasioiden valmistelu sekä päätösten tiedoksi antaminen sekä arkistointi,
  2. asiakirjahallinnasta huolehtiminen,
  3. laskutuspalveluista huolehtiminen,
  4. talousarvion ja tilinpäätösten laadinta,
  5. talouden ja toiminnan raportointi,
  6. pelastuslaitoksen sisäisestä riskienhallinnasta ja valvonnasta huolehtiminen,
  7. henkilöstön rekrytoinnista huolehtiminen,
  8. henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi asioista huolehtiminen.,
  9. työsuojelun järjestäminen ja henkilöstön yhteistoiminta henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti ja
  10. virka- ja työehtosopimusten tulkinta ja täytäntöönpano henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

Tukipalveluiden vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö.

Pelastuspäällikkö

Esko Hätinen

013 330 9111

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi