valistus1.jpg
kemikaalivalvonta.jpg

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalveluiden vastuualue vastaa pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä pelastustoimen valvontatehtävistä, asiantuntijatehtävistä maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa. Lisäksi turvallisuuspalveluiden vastuualue huolehtii kemikaalilainsäädännössä pelastustoimelle määrätyistä kemikaaliviranomaisten tehtävistä.

Turvallisuuspalveluiden vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat:

  1. valvontatoiminta,
  2. pelastustoimelle kuuluva ohjaus, valistus ja neuvonta,
  3. palontutkinta,
  4. kemikaalivalvonta,
  5. asiantuntijatehtävät maakäytön ja rakennusvalvonnan ohjauksessa ja
  6. paloasemakiinteistöjen peruskorjauksien ja uudishankkeiden koordinointi.

Turvallisuuspalveluiden vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö.

Vs. riskienhallintapäällikkö

Janne Halonen

013 330 9106

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi