Valistus

Liitto osallistuu kaikkiin valtakunnallisiin kampanjoihin yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Yrityksille ja laitoksille järjestetään heidän omien tarpeiden mukaista turvallisuuskoulutusta. Taloyhtiöiden asukkaille pidetään tietoiskuja turvallisuusasioista. Messuilla ja muissa tapahtumissa jaetaan turvatietoa suurelle yleisölle.

Yhdessä pelastuslaitoksen ja liiton nais- ja nuoriso-osastojen kanssa osallistutaan tiedotus- ja valistustilaisuuksiin päiväkodeissa,kouluissa, palvelutaloissa ja muissa tilaisuuksissa. Valistusmateriaalia ja esitteitä välitetään paloasemille ja muille järjestöille.

112-päivä

Valtakunnallista hätänumeropäivää vietetään vuosittain 11.2. Päivän aikana turvallisuustyötä tekevät järjestöt esittelevät toimintaansa ja tarjoavat yleisölle neuvoja turvallisempaan arkeen.

Tapaturmapäivä; perjantai 13. päivä

Tapaturmapäivää vietetään vuosittain sinä kuukautena, johon sattuu perjantai 13. päiväksi. Liitto on mukana tapahtuman järjestelyissä ja jakamassa turvatietoa kansalaisille. Päivän teema vaihtuu vuosittain.

Nou Hätä! -kampanja

Joka kevät pidetään peruskoulujen 8. luokkalaisille valistustilaisuudet. Kampanjaan kuuluu myös koulukohtaiset kilpailut sekä aluekilpailu, jossa koulujen voittajajoukkueet ottavat mittaa toisistaan. Valtakunnallinen loppukilpailu pidetään aina Pelastusopistolla Kuopiossa. Kampanjan tavoitteena on opettaa koululaisille, kuinka välttää vaaratilanteita ja kuinka toimia hätätilanteissa.

Kotitapaturmien ehkäisykampanja

Kampanjan tavoitteena on muodostaa maahan hyvä turvallisuuskulttuuri. Ihmisten huomio kiinnitetään keinoihin, joilla jokapäiväiset vaaratilanteet kotiympäristössä voi välttää.

Ikäihmisten tapaturmaohjelma

Ohjelman tavoitteena on ehkäistä ikäihmisten tapaturmia tiedottamalla ja jakamalla aiheeseen liittyviä esitteitä ja oppaita, sekä pitämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia.