varautuminen.jpg
varautuminen2.jpg

Varautuminen

Varautumisen vastuualue huolehtii pelastuslaitoksen varautumis- ja väestönsuojelutoiminnasta sekä siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Lisäksi varautumisen vastuualue huolehtii viesti-, tieto- ja hälytysjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Varautumisen vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat:

  1. pelastustoimen riskin arviointi ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisten normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteiden sekä poikkeusolojen uhkien arviointi ja niihin varautuminen,
  2. pelastuslaitoksen valmius- ja evakuointisuunnittelu,
  3. kuntien valmiussuunnittelun tukeminen,
  4. johtamis- ja tilannekuvajärjestelmien ylläpitäminen,
  5. viranomaisradioverkon ja väestönhälytysjärjestelmän ylläpitäminen,
  6. vastesuunnittelu ja hätäkeskusyhteistyö,
  7. viranomaisyhteistyöstä huolehtiminen,
  8. pelastuslaitoksen henkilö, ajoneuvo ja tilavarauksista huolehtiminen ja
  9. valmiusharjoitusten järjestäminen ja
  10. huolehtia pelastuslaitoksen normaali- ja poikkeusolojen tiedotusjärjestelmästä.

Varautumisen vastuualuetta johtaa valmiuspäällikkö.

Valmiuspäällikkö

Pasi Markkanen

013 330 9133

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Paloinsinööri

Ville Leinonen

013 330 9131

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

(Virkavapaalla 31.12.2022 saakka)

 

Järjestelmäsuunnittelija

Mika Keränen

013 330 9120

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Valmiussuunnittelija

Elina Silvennoinen

013 330 9234

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi

 

Valmiusasiantuntija

Minna Kettunen

013 330 9137

etu.suku@pkpelastuslaitos.fi