Varautumiskoulutus

Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto järjestää omatoimisen varautumisen kursseja yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Väestönsuojan hoitajan kurssi (7h)

Seuraava kurssi:  perjantaina 25.10.2019, klo 8-16 Joensuun paloasemalla, Noljakantie 4
kouluttaja Janne Rahunen, KATA Safety Oy

ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään maanantaina 14.10.2019, joko sähköpostilla heli.koponen@pkpelastuslaitos.fi tai puh. 0400-578834

Kurssin tavoitteena on antaa koulutettaville sellaiset tiedot ja taidot, että he tuntevat  väestönsuojelun perusteet, osaavat suunnitella väestönsuojan käytön, laittaa sen käyttökuntoon, tehdä tiiveystarkastuksen, huoltaa suojan laitteita, sekä johtaa ja ohjata suojassa olevien toimintaa.

Kurssin hinta on 95€+alv. Hinta sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heli Koponen 0400 578 834
 

Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön peruskurssi (9h)

Tavoite

Kurssi antaa valmiudet asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja edelleen arjen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan vaaratilanteissa. Koulutus tukee Sisäasianministeriön asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevaa ohjeistusta.

Kohderyhmät

Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet

Sisältö

 • Arjen laaja-alainen turvallisuus sekä luonnononnettomuuksien kaltaisten uhkien aiheuttamat häiriötilanteet
 • Asumiseen ja asuinkiinteistön turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointiVarautuminen poikkeusoloihin
 • Riskien ja uhkien ennaltaehkäisy sekä toimiminen vaaratilanteissa
 • Asuinkiinteistön turvallisuuteen sekä omatoimiseen varautumiseen liittyvät vastuu ja velvoitteet (ml. lainsäädäntö)
 • Pelastusviranomaisten rooli ja toimintavalmius
 • Turvallisuusviestintä sekä tiedottaminen

Kurssin hinta on 70€. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja kahvit kurssi-iltoina.

HUOMIO:

Asuinkiinteistön tai taloyhtiön turvallisuusilta

* seuraava ilta syksyn 2019 aikana
Joensuun paloasemalla, Noljakantie 4

Tavoite

Koulutusilta antaa valmiuksia asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja edelleen arjen onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan asuinkiinteistön tai taloyhtiön turvallisuudesta.

Ilta sopii taloyhtiöiden turvallisuusvastaaville, hallituksen jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
 

hinta: 40 €hlö, pitää sisällään koulutusmateriaalin ja kahvit
ilmoittautuminen:

sähköpostilla: heli.haverinen@pkpelastuslaitos.fi tai
puhelimitse 0400-578834

 

Yrityksen ja laitoksen turvallisuusjohtajan peruskurssi (8 h)

Kurssin kohderyhmä on yritysten ja laitosten turvallisuudesta ja suojelusta vastaavat henkilöt ( vastaava ja varahenkilöt, suojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, laitoksen tai yrityksen johtaja, isännöitsijä, kiinteistön hoitaja, jne.) yrityksissä, julkishallinnon virastoissa sekä laitoksissa, kuten hoito- ja palvelulaitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kurssilla annetaan palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan turvallisuustietoa. Tavoitteena on, että koulutettavat soveltavat tiedot oman yhteisönsä turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten turvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on sellaiset tiedot ja taidot, että he kykenevät laatimaan lakisääteisen pelastussuunnitelman tai sisäisen pelastussuunnitelman ja järjestämään yhteisössään

kurssi järjestetään yksi päiväisenä.

 • henkilökunnan ja asiakkaiden henkilöturvallisuuden parantamisen
 • onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn
 • häiriötilanteiden hallinnan
 • oikeat toimintatavat normaali- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteissa

Kurssin hinta on liiton jäsenille 90€+alv ja muille 100€+alv. Hinta sisältää opintomateriaalin, ruokailut ja kahvit.

Lisätietoja kurssista antaa koulutuspäällikkö Tero Kuittinen 013 330 9125.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus (7h)

Kurssin tarkoitus on kohottaa hoitolaitosten ja majoitustilojen henkilökunnan toimintavalmiuksia mahdollisissa onnettomuustilanteissa, joten kurssiohjelmaan sisältyy runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssin suorittaneille annetaan henkilökohtainen turvakortti ja henkilökunnan koulutustilannetta seurataan vuosittain palotarkastusten yhteydessä.

Kurssin hinta on 85 €+alv. Hinta sisältää opetusmateriaalin, lounaan ja kahvit.

Tarjoamme kursseja myös paikkakunta- ja yrityskohtaisena. Kysy tarjousta!

Kursseille ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu vähintään kahta viikkoa ennen kurssia.

Ilmoittautua voit:

 • sähköpostilla arja.saarelainen@pkpelastuslaitos.fi
 • puhelimella 040 480 4966
 • postitse Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto, Noljakantie 4, 80140 JOENSUU

Muista ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • mille kurssille ilmoittaudut (ajankohta)
 • osanottajan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • taloyhtiön nimi ja osoite (tarvittaessa)
 • laskutusosoite

Ilmoittautumisen peruminen

 • 2 viikkoa ennen kurssin alkua -> ei veloitusta
 • 1 viikko ennen kurssin alkua -> ½ kurssihinnasta laskutetaan
 • alle 1 viikko -> koko kurssin hinta laskutetaan