Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa (esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuus). Se on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva hälytysääni. Vaara ohi-merkki on yhtämittainen, tasainen merkkiääni. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Suojautuminen sisätiloihin

Väestöä varoitetaan vaaratilanteessa yleisellä vaaramerkillä. Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Vasta viranomaisten erillisestä kehotuksesta suodaututaan väestönsuojiin. Yleisen vaaramerkin yhteydessä annetaan television ja radion kautta myös hätätiedote, jossa kerrotaan vaarasta ja annetaan tilanteen mukaiset toimintaohjeet.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

  • Siirry sisälle. Pysy sisällä.
  • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
  • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
  • Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
  • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.
  • Varmista etukäteen, että kaikki perheenjäsenet osaavat toimia vaaratilanteissa.
  • Selvitä myös kuinka asuntosi tai työpaikkasi koneellinen ilmavaihto katkaistaan.

Yleinen vaaramerkki tutuksi animaation avulla

Yleinen vaaramerkki

0.3MB, WAV