Yleisötilaisuuden järjestäminen

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö. Esimerkiksi yleisötapahtumat on huomioitava pelastussuunnitelmassa. Tarvittaessa erilaisia tapahtumia varten on laadittava oma pelastussuunnitelmansa.

Laadittu pelastussuunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@pkpelastuslaitos.fi.

Pelastuslaitokselle on otettava yhteyttä tapahtumissa

  • joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  • joissa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  • joidenka tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  • jonka luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle
  • joka järjestetään tilassa, jota ei ole suunniteltu kokoontumistarkoitukseen tai tapahtuma poikkeaa olennaisesti tilan normaali käytöstä
  • jota varten rakennetaan tilapäisrakenteita

Tarvittaessa lisätietoja saa paikalliselta paloasemalta.