Yrityskoulutus

Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto järjestää kursseja yrityksille ja yhteisöille yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Kursseille ilmoittautuminen

 • Sähköpostilla osoitteeseen arja.saarelainen@pkpelastuslaitos.fi
 • Puhelimella numeroon 040 480 4966

Tulityökurssi (8h)

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevan suojeluohjeen mukaan henkilöitä, jotka tekevät tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan erityinen tulityötutkinto. Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssin sisältö:

Kurssi kestää normaalisti yhden päivän, joskin tarvittaessa se voidaan jakaa myös kahdelle päivälle. Kurssin aikana tutustutaan suojeluohjeeseen, perehdytään tulitöiden vartiointiin, tulitöihin liittyviin riskeihin ja niiden ehkäisyyn, hätäilmoituksen tekemiseen sekä alkusammutukseen. Opetusmuotoina käytetään sekä luennointia että käytännön harjoittelua. Kurssimateriaaliksi jaetaan mm. oppikirja Tulitöiden turvallisuus.

Kurssin lopussa pidetään tutkintokoe. Hyväksyttävästi suoritetusta kurssista ja tutkintokokeesta myönnetään tulityökortti. 1.1.1995 alkaen tulityökortti on ollut pakollinen aina, kun tulitöitä tehdään tilapäisillä tulityöpaikoilla.

Kortti on voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa viiden (5) vuoden ajan. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö pitää rekisteriä tulityökortin haltijoista sekä kurssinjohtajista ja järjestäjistä.

Kurssimaksu 96,00 €/oppilas +alv. Kurssihintaan sisältyy opetusmateriaali, kahvit aamu- ja iltapäivällä, sekä lounas. Kurssi alkaa kello 8.00 ja päättyy kello 16.00.

Seuraava kurssi:

 20.9.2019      Joensuun paloasema, kouluttaja Kari Karhu

 11.10.2019    Joensuun paloasema, kouluttaja Kari Karhu

 25.10.2019    HUOM: Koulutus siirtyy tai peruuntuu

 8.11.2019      Joensuun paloasema, kouluttaja Kari Karhu

 22.11.2019    Joensuun paloasema, kouluttaja Kari Karhu

 4.12. 2019     Joensuun paloasema, kouluttaja Kari Karhu

Huom! Järjestämme tulityökoulutusta myös muina aikoina kysynnän mukaan, sekä yrityskohtaisia kursseja yhteisesti sovittuna ajankohtana. Tulityökoulutus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Joensuussa toiminnanjohtaja Heli Koponen puh. 0400 578 834 ja koulutuspäällikkö Tero Kuittinen 013 330 9125. 

 

Automaattisten paloilmoittimien hoitajakurssi (6h)

Kohderyhmä

Automaattisten paloilmoittimien hoitajat ja sijaiset.

Opetussisältö

Antaa valmiudet tunnistaa eri periaatteella toimivat ilmaisimet toisistaan ja toimia ilmaisimin varustetussa kohteessa. Kurssi perehdyttää osallistujat paloilmoittimien rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen, laitteiden kokeiluihin, virheellisten paloilmoitusten huoltoon ja kunnossapidon järjestelyihin.

Kurssimaksu on 165 €+alv. Jäsenet saavat kurssimaksusta 15% alennuksen. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja jaettavan kurssimateriaalin lisäksi lounaan ja kurssikahvit. Kurssista lähetetään kohderyhmille erillinen kurssitiedote.

Seuraava kurssi: syksyllä 2019
 

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa työpaikoilla tilaajan ja sen tekijöiden välillä
 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • vähentää eri tilaajatahojen antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia yleensä ja siten myös riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä kansantaloudelle
 • on valvottua ja voidaan toteuttaa yrityksen kannalta sopivana aikana.

Kurssin suorittaneella on:

 • perustiedot omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen
 • perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen
 • tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla

Kurssin toteutuksesta vastaa kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään Työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kurssin hinta on 96 €/oppilas +alv. Kurssimaksuun sisältyy koulutus, kurssimateriaali ja 2 x kahvit, sekä lounas. Peruskurssi alkaa kello 8.00 ja päättyy kello 16.00.

Seuraava kurssi:

 pe 13.9.2019   Joensuun paloasema, kouluttaja Mikko Parviainen

 la 19.10.2019  Joensuun paloasema, kouluttaja Mikko Parviainen

 la 16.11.2019  Joensuun paloasema, kouluttaja Mikko Parviainen

 la 14.12.2019  Joensuun paloasema, kouluttaja Mikko Parviainen

                     

Seuraavia lyhytkursseja järjestetään yritysten ja laitosten, sekä taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti:

Ensiapukoulutus:

Seuraava kurssi:

 • Hätäensiapu, EA1- ja EA2-kurssit.
 • Ohjeelliset hinnat kursseille:
  • EA1 tai EA2 1 300 €+alv
  • hätäensiapu 4h 500 €+alv
  • hätäensiapu 8h 800 €+alv
 • Kurssit voidaan pitää joko yrityksen/yhteisön tiloissa tai Joensuun paloasemalla.

Alkusammutuskoulutus

 • Opetellaan nopea ja tehokas alkusammutus teorian ja harjoitusten kautta.

Turvallisuuskoulutus

 • Riskikartoituksen perusteella perehdytään työpaikan turvallisuuden perusasioihin ja omatoimiseen suojeluun.

Poistumisharjoitukset

 • Opetellaan työpaikalta poistumista vaaratilanteen sattuessa, poistumisharjoitus ja arviointitilaisuus.

Turvallisuusorganisaation koulutus

 • Perehdytään kohteen pelastussuunnitelmaan ja käydään läpi suojailuorganisaation tehtävät.
 • Opetellaan erilaisten uhkatilanteiden ennaltaehkäisy ja toimenpiteet uhkatilanteen sattuessa.

Työpaikan paloturvallisuuskoulutus

 • Palontorjunnan perusteet, toimenpiteet eri tilanteissa, hätäilmoitus ja alkusammutusharjoitus.